Aktualności | O nas | Konsultanci i doradcy | Organizacja i funkcjonowanie |Kontakt
... Aktualności ...19.07.2017

W dniu
14 sierpnia 2017r.
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
będzie
NIECZYNNE

28.06.2017

Godziny pracy w okresie wakacji

03.07.2017r. – 31.08.2017r.

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

29.05.2017

JUBILEUSZ 150-LECIA POWIATU PUŁAWSKIEGO

28.04.2017

Materiały z cyklu konferencji informacyjno-szkoleniowych nt. wdrażania nowej podstawy programowej"

Więcej...

28.04.2014

SPRAWOZDANIE Z VI EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „MAŁY PITAGORAS”.


Więcej...

24.04.2017

W dniach
02.V.2017r.
oraz 04 - 05.V.2017r.
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
będzie
NIECZYNNE

24.03.2017
Konferencje informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli województwa lubelskiego na temat wdrażania nowej podstawy programowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele szkół i placówek oświatowych.

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach we współpracy z LSCDN w Lublinie oraz PCE i PPP w Lublinie od kwietnia 2017r. rozpocznie realizację cyklu konferencji informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli, na temat wdrażania nowej podstawy programowej. Konferencje prowadzone będą w okresie od kwietnia do czerwca 2017r. w Puławach, Białej Podlaskiej, Biłgoraju, Chełmie, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Lublinie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu.

ZAPISY NAUCZYCIELI będą odbywały się za pośrednictwem panelu logowania na stronie LSCDN w Lublinie.

Terminy logowania podane zostaną w Harmonogramie konferencji. Szczegółowe ZASADY REKRUTACJI oraz HARMONOGRAM WSZYSTKICH KONFERENCJI zamieszczone są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Harmonogram konferencji w Puławach

27.03.2017

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego English Challenge Junior - podsumowanie

Więcej...

20.03.2017

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu English Challenge Junior

16.03.2017

Zapraszamy do udziału w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, na temat: „OCENA WSPÓLNYCH POTRZEB DO KSZTAŁTOWANIA NAUCZANIA ZAWODOWEGO (SZKOŁA-PRACODAWCA)” Spotkanie odbędzie się dnia 21.04.2017r. o godz. 15.00 w PCDZN w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5

„POGŁĘBIANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZAKŁADAMI PRACY I SZKOŁAMI W CELU PODNIESIENIA WIEDZY TECHNICZNEJ I KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW” Spotkanie odbędzie się dnia 28.04.2017r. o godz. 14.00 w ZSZ Nr 1 w Rykach, ul. Żytnia 5

16.03.2017

Zapraszamy do udziału w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia realizowanej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach „WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI”, na temat „TRUDNE SYTUACJE – SPOSOBY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY”.

Spotkanie odbędzie się dnia 28.03.2017r. o godz. 15.30 w PPP w Rykach, ul. Żytnia 5.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.03.2017r. (piątek) - tel. 888-49-01

7.03.2017

VI edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5) - zadania konkursowe - etap szkolny


Pobierz zadania


Pobierz klucz oceniania zadań konkursowych

6.03.2017

Konkurs z języka angielskiego English Challenge Junior organizowany jest przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz III LO w ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach.

Więcej...

1.03.2017

Dyrekcja i nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach wspólnie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach pragną zainteresować Państwa szóstą edycją Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5).

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie na terenie powiatu puławskiego i ryckiego.

Więcej...


02.02.2017

Przypominamy,że zbliżają się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nt.: "Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej w celu podwyższenia efektywności pracy placówki" dn. 16.02.2017r. o godz. 14.30 oraz "Motywujące ocenianie (kryterialne, holistyczne, kształtujące)" dn. 07.03.2017r. o godz. 14.00 tel. 81 888-49-01. Serdecznie zapraszamy


15.01.2017

02.02.2017

Posiadamy jeszcze wolne miejsca na kurs "Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych" w dn. 13.02.2017r. godz. 13.00, tel. 81 888-49-01. Zapraszamy.


15.01.2017

W DNIACH 16.01.2017 r. - 27.01.2017 r.

PCDZN JEST CZYNNE w godz. 7.30 - 15.30.


14.12.2016

Ocenianie kształtujące (OK) to nurt w nauczaniu nastawiony na to, w jaki sposób pomóc uczniowi się uczyć. Badania nad skutecznością „oceniania kształtującego” są prowadzone w różnych regionach świata. Paul Black i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez angielskich badaczy, sprawdzony w praktyce, może zmienić szkołę. I choć pozornie dotyczy tylko oceniania, to dociera do samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, ile ocenia prace uczniów, wskazując, co uczeń zrobił dobrze, dokąd doszedł, co musi uzupełnić lub poprawić.

W dniu 8 grudnia 2016 w Puławach odbyła się konferencja „Ocenianie kształtujące –jak pomóc uczniom się uczyć”. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (PCDZN) w Puławach, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) oraz Starostwo Powiatowe w Puławach

W konferencji uczestniczyło 80 osób –w tym dyrektorzy, nauczyciele szkół i placówek z województwa lubelskiego.

Wszystkich uczestników, prowadzących oraz zaproszonych gości przywitała Dyrektor PCDZN w Puławach Pani Anna Baracz oraz Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach, Pani Małgorzata Noskowska. Uroczystego otwarcia dokonał Starosta Puławski - Pan Witold Popiołek będący honorowym patronatem konferencji.

Wykład pt „Dlaczego Ocenianie Kształtujące?” – przeprowadził dr Jacek Strzemieczny – prezes zarządu CEO, Lider programu Szkoła Ucząca się (SUS). W swoim wystąpieniu przedstawił wiele argumentów za wartością wprowadzenia w szkole oceniania kształtującego. Wskazywał na liczne ilościowe i jakościowe badania i raporty wskazujące na ocenianie kształtujące jako jedną z najbardziej efektywnych interwencji prowadzących do poprawienia wyników nauczania. Argumentem za takim sposobem oceniania jest fakt, że przygotowuje ono uczniów do uczenia się przez całe życie. Badania wykazują, że ocenianie kształtujące jest pomocne także w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych. „Aby uczniowie byli przygotowani do uczenia się po zakończeniu formalnej edukacji, potrzebują umiejętności aktywnego budowania własnej wiedzy i zrozumienia zjawisk, a nie tylko biernego przyswajania podawanych im informacji. Ta zasada to także fundament konstruktywizmu poznawczego. A zatem potrzebujemy włączyć uczniów w proces uczenia się. Wskazać uczniom, jak samodzielnie oceniać efekty własnej nauki” mówił Pan Jacek Strzemieczny.

Warsztat nt. „Ocenianie kształtujące w edukacji” poprowadziła Pani Danuta Sterna (matematyk, były pracownik naukowo¬- dydaktyczny Politechniki Warszawskiej, nauczyciel matematyki w warszawskich liceach i gimnazjum, ekspertka CEO). Od 2002 roku zajmuje się promowaniem oceniania kształtującego w polskich szkołach. Doświadczenie dydaktyczne pomaga jej z kolei wspierać nauczycieli w czerpaniu satysfakcji i zadowolenia z pracy z uczniami. Jeszcze podczas pracy w szkole poznała ocenianie kształtujące, które zmieniło jej sposób nauczania. „Od czasu, gdy zaczęłam pracować w szkole, poszukiwałam sposobów efektywnego nauczania. Martwiło mnie to, że moich uczniów często nie interesuje wiedza, którą chcę im przekazać, że nie są zadowoleni z tego, co szkoła im oferuje. Próbowałam to zmienić. (...)” mówiła Danuta Sterna.

W prezentacji warsztatowo przedstawiła pięć strategii w nauczaniu, które jasno pokazują, dlaczego warto stosować OK. Krok po kroku wskazała jak rozpocząć pracę z ocenianiem kształtującym w różnych warunkach. W sposób ciekawy i praktyczny poprowadziła ona nauczycieli przez kolejne fazy wprowadzania oceniania kształtującego do swojej pracy prezentując doświadczenia polskich nauczycieli różnych przedmiotów ze wszystkich typów szkół.

Prowadzący podzielili się też swoimi nie najlepszymi wspomnieniami szkolnymi. Dlatego od lat działają na rzecz tego, by nowe pokolenia miały lepiej.

W drugiej części uczestnicy konferencji obejrzeli film ,,Ocena pomagająca się uczyć” oraz wzięli udział w panelu dyskusyjnym z udziałem nauczycieli – poprowadzonym przez Panią Danutę Sternę. Nauczyciele i dyrektorzy Publicznego Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Górze Puławskiej oraz Zespołu Szkół w Stężycy, stosujący ocenianie kształtujące w praktyce podzielili się przykładami dobrej praktyki. Mówili, że to praktyczna pomoc w codziennej pracy w szkole, wzbogacona o wiele bezpiecznych i skutecznie wypróbowywanych narzędzi i tych najskuteczniejszych i najlepiej sprawdzających się w środowisku szkolnym. Odpowiadali na pytania uczestników co i dlaczego sprawdza się z OK w praktyce nauczania, a co i dlaczego sprawia trudność. Wszyscy wspólnie stwierdzili, że wprowadzenie oceniania kształtującego oznacza dla nauczyciela konieczność zrewidowania sposobu rozumienia roli własnej i swoich uczniów.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy bardzo wysoko ocenili jej poziom.

Kierownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach
Małgorzata Noskowska

2.12.2016

KONFERENCJA
nt. „Ocenianie kształtujące – jak pomóc uczniom się uczyć”
organizowana
pod HONOROWYM PATRONATEM
STAROSTY PUŁAWSKIEGO.
odbędzie się
8 grudnia 2016r. godz. 9:30 - 14:30
w Zespole Szkół Technicznych w Puławach
ul. Wojska Polskiego 7


22.11.2016

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
we współpracy Z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
zaprasza
DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI wszystkich typów szkół, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW,PRZEDSTAWICIELI JST
do udziału w bezpłatnej Konferencji
„Ocenianie kształtujące – jak pomóc uczniom się uczyć”.


Szczegółowe informacje


14.11.2016
KONSULTACJI W SPRAWACH AWANSU ZAWODOWEGO MOGĄ UDZIELAĆ TYLKO KONSULTANCI, DORADCY METODYCZNI/SPECJALIŚCI WPISANI NA LISTĘ EKSPERTÓW PROWADZONĄ PRZEZ MEN

Informacji udziela sekretariat PCDZN


Więcej...


2.11.2016

PODSUMOWANIE VII EDYCJI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ Szansonada 2016


Więcej...


28.10.2016

W dniu
31 października 2016 r.
(poniedziałek)
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
będzie
NIECZYNNE

24.07.2013

PRZEWODNICZĄCA RADY POWIATU PUŁAWSKIEGO I STAROSTA PUŁAWSKI
ZAPRASZAJĄ NA UROCZYSTOŚCI PODSUMOWUJĄCE OBCHODY 1050 - LECIA CHRZTU POLSKI


26.09.2016

VII KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ Szansonada 2016


Więcej...


6.09.2016

BEZPŁATNA OFERTA SZKOLEŃ W RAMACH WOJEWÓDZKICH GRANTÓW EDUKACYJNYCH LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY


Więcej...


16.08.2016

NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Więcej...


4.07.2016

Godziny pracy w okresie wakacji

04.07.2016r. – 31.08.2016r.

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

16.05.2016

V EDYCJA KONKURSU „MAŁY PITAGORAS” ZAKOŃCZONA

Więcej...


29.04.2016

W DNIACH 2.05.2016 r. oraz 27.05.2016 r. PCDZN JEST NIECZYNNE


12.04.2016


LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO II ETAPU KONKURSU "MAŁY PITAGORAS"


7.03.2016

V edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5) - zadania konkursowe - etap szkolny


Pobierz zadania


Pobierz klucz oceniania zadań konkursowych

3.03.2016

WSPOMAGANIE SZKÓŁ OD 1 STYCZNIA 2016

W wyniku prowadzonej przez MEN polityki oświatowej i nowych zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009r. r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2014 , poz.1041.), na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) powstał nowy model systemu doskonalenia nauczycieli oparty na kompleksowym wspomaganiu szkół i placówek oświatowych. Zakłada on odchodzenie od incydentalnych, jednorazowych, krótkich form szkoleniowych na rzecz planowanego procesu dostosowanego do potrzeb konkretnej szkoły oraz realną pomoc w przełożeniu nowych umiejętności na szkolną praktykę. Kompleksowe wspomaganie szkół stało się głównym zadaniem placówek, obowiązującym już od 01 stycznia 2016 r.

Nowe zadania określa § 167 ust.1 pkt.1,2 cytowanego rozporządzenia: § 167. 1.

Publiczne placówki doskonalenia realizują zadania obowiązkowe w szczególności przez:

 1. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w § 15 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

 2. a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;
 3. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
Pracownicy merytoryczni Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach stosownie do zmian, przygotują dla Państwa indywidualny plan wsparcia dostosowany do Państwa potrzeb.

Zapraszamy do współpracy.

Szczegółowe informacje oraz deklaracja organizowania i prowadzenia wspomagania.

Sieci współpracy i samokształcenia

26.01.2016

Dyrekcja i nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach wspólnie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach pragną zainteresować Państwa piątą edycją Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5).


Więcej...


02.01.2016

Informujmy, że od dnia 1 stycznia 2016r. siedziba PCDZN mieści się przy ul. 6 Sierpnia 5, piętro I.

30.11.2015

OGÓLNOPOLSKI KONKURS OJCZYZNY POLSZCZYZNY 2015 DLA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - REJONOWY ETAP PISEMNY I USTNY - "O PRZYJAŹNI" ROZSTRZYGNIĘTY


Więcej...


9.11.2015

STAROSTA PUŁAWSKI
ZAPRASZA NA POWIATOWY DZIEŃ KULTURY


28.10.2015

PODSUMOWANIE VI EDYCJI KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ Szansonada 2015


Więcej...


20.10.2015

PCDZN w Puławach we współpracy ze Stowarzyszeniem Ojczyzny Polszczyzny zaprasza nauczycieli i uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ojczyzny Polszczyzny.

Proszę dyrektorów szkół o rozpowszechnienie informacji i umożliwienie nauczycielom i uczniom udziału w ww. przedsięwzięciu.

Rejestracja szkół, regulamin, kalendarium dostępne są na stronie internetowej www.ojczyznapolszczyzna.pl

Koordynator Rejonowy
Stanisław Sadurski

10.09.2015

VI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ Szansonada 2015


Więcej...


18.08.2015

NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2015/2016


Więcej...


6.08.2015

W dniu
14 sierpnia 2015r.
(piątek)
Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
będzie
NIECZYNNE
w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z tytułu dnia świątecznego 15 sierpnia 2015r. przypadającego w sobotę (art. 130 k.p. § 2 - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm. oraz art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28z póź. zm.

26.06.2015

Godziny pracy w okresie wakacji

29.06.2015r. – 31.08.2015r.

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

11.05.2015


Starostwo Powiatowe w Rykach i PCDZN w Puławach pragnie zainteresować Państwa Powiatowym konkursem wiedzy o ekologii i ochronie środowiska naturalnego pod hasłem ”OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM XXI WIEKU” /IV EDYCJA/

Więcej...

7.05.2015


KONKURS „SZLACHETNE ZDROWIE" ROZSTRZYGNIĘTY

Więcej...

21.04.2015


Starostwo Powiatowe w Rykach, pragnie zainteresować Państwa Powiatowym Konkursem dla placówek oświatowych powiatu ryckiego pn. „Szlachetne zdrowie”.
Współorganizatorem konkursu jest: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Rykach
Autorkami Konkursu są: Anetta Okoń i Barbara Okleja
Partnerzy Konkursu: Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Rykach, Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rykach, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli.

Honorowy patronat nad Konkursem objęli:

 • Hanna Czerska – Gąsiewska – Przewodnicząca Rady Powiatu w Rykach,
 • Stanisław Jagiełło – Starosta Rycki

Więcej...

7.04.2015


Lista uczniów zakwalifikowanych do II etapu Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras”

24.03.2015

Przypominamy! Trwa II edycja programu edukacyjnego Porcja Pozytywnej Energii, to ostatnie 2 tygodnie na zgoszenie udziału w konkursie!

Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe do przyspieszenia działań. Prace konkursowe możecie przesyłać tylko do 1 kwietnia. Nie przegapcie terminu, pokażcie, że to właśnie Wam powinna przypaść nagroda!

Jeśli w Waszej szkole przeprowadziliście już zajęcia oparte na materiałach dydaktycznych programu Porcja Pozytywnej Energii, a Wasi uczniowie są wyjątkowo kreatywni, nie czekajcie, nadsyłajcie prace konkursowe, wartościowe nagrody są na wyciągnięcie ręki.

Przypomnijmy, że Porcja Pozytywnej Energii to ogólnopolski program skierowany do wszystkich szkół podstawowych na terenie całej Polski. Każda szkoła może zgłosić przynajmniej jedną klasę 1-3 lub 4-6. Program promuje wdrażanie zdrowych nawyków żywieniowych, codzienną aktywność fizyczną oraz postawy proekologiczne. Co ważne, angażuje zarówno dzieci, jak i rodziców oraz nauczycieli. To właśnie te osoby - dyrektorzy szkół, wychowawcy i osoby delegowane przez dyrekcję - mogą zarejestrować szkołę na stronie www.porcjapozytywnejenergii.pl, gdzie po wypełnieniu formularza otrzymają przygotowane przez metodyków scenariusze lekcyjne promujące zdrowe odżywianie, regularny ruch i postawy proekologiczne.

W tegorocznej, drugiej odsłonie programu udział wzięło aż o 17 proc. szkół więcej niż w roku ubiegłym. Staje się on ciekawą formą prowadzenia lekcji nie tylko dla nauczycieli, którzy chętnie sięgają po przygotowane materiały dydaktyczne, ale też doskonałą zabawą edukacyjną dla uczniów Zapraszamy!

8.03.2015


Zadania na konkurs "Mały Pitagoras"

Klucz do oceny zadań konkursu "Mały Pitagoras"

4.03.2015

Dyrekcja i nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach wspólnie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach pragną zainteresować Państwa czwartą edycją Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5). Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie na terenie powiatu puławskiego i ryckiego.
Więcej...

24.02.2015

V EDYCJA KONKURSU DLA KREATYWNYCH NAUCZYCIELI
Więcej...


30.01.2015

Godziny pracy w okresie ferii

2.02.2015r. – 13.02.2015r.

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

17.12.2014

Godziny pracy Centrum w okresie świąteczno-noworocznym:

22.12.2014 (poniedziałek) - 7:30 - 15:30
24.12.2014 (środa) - nieczynne
29.12.2014 (poniedziałek) - 7:30 - 15:30
31.12.2014 (środa) - nieczynne
5.01.2015 (poniedziałek) - nieczynne

20.11.2014

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele języka polskiego Szkół Ponadgimnazjalnych

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek we współpracy z projektem systemowym Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach oraz Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach rozpoczyna rekrutację uczestników na szkolenie: „Planowanie pracy nauczyciela polonisty na IV etapie edukacyjnym”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli w związku ze zmianą formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, a od roku szkolnego 2015/2016 dla absolwentów technikum, wynikającą z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych we współpracy z MEN i ORE oraz CKE zapraszam do udziału w
BEZPŁATNYM WARSZTACIE
„Egzamin maturalny 2015 - planowanie pracy nauczyciela polonisty”.

Warsztaty są kolejnym etapem działań podejmowanych przez ORE.

W związku z powyższym proszę dyrektorów o zapoznanie się z informacją o warsztacie i rozpowszechnienie jej wśród nauczycieli języka polskiego i oddelegowanie co najmniej jednego nauczyciela z liceum i technikum. Informacja o naborze na warsztat w załączeniu.

Dyrektor PCDZN w Puławach

Anna Baracz


Więcej...

5.11.2014

Oferta bezpłatnego szkolenia dla nauczycieli wiedzy o kulturze, polonistów, nauczycieli plastyki „Tajemnice sztuki współczesnej”


Więcej...

4.11.2014

Dyrektor Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach informuje, że w dniu 10 listopada 2014r. placówka będzie nieczynna w związku z obniżeniem wymiaru czasu pracy z tytułu dnia świątecznego 1 listopada 2014r. przypadającego w sobotę (art. 130 k.p. § 2 - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Dz.U. z 1998r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm. oraz art. 1 ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – Dz.U. Nr 4, poz. 28z póź. zm.

12.1O.2014

XIV POWIATOWY DZIEŃ KULTURY 2014

12.09.2014

Już w październiku rusza druga edycja programu edukacyjnego skierowanego do uczniów szkół podstawowych - Porcja Pozytywnej Energii, którego głównym celem jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i naukę wyboru pożywienia pełnego energii pochodzącej z naturalnych źródeł.


Więcej...


5.09.2014

Serdecznie zapraszamy Sz. P. Dyrektorów i nauczycieli szkół województwa lubelskiego
do udziału w bezpłatnej Konferencji organizowanej w ramach Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty
„Ewaluacja pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela jako element podniesienia efektywności pracy własnej i szkoły”


Więcej...

29.08.2014

NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2014/2015
Więcej...


21.08.2014

Wojewódzkie Granty Edukacyjne Lubelskiego Kuratora Oświaty,
w roku szkolnym 2014/2015.

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Zad. nr 7 -
"Wykorzystanie wyników Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów w edukacji wczesnoszkolnej”.

Zad. nr 19 -
„Wykorzystanie wyników sprawdzianów do poprawy efektywności kształcenia”

Zad. nr 20 -
„Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych do poprawy efektywności kształcenia”


Więcej...

27.06.2014

Godziny pracy w okresie wakacji

30.06.2014r. – 1.09.2014r.

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

10.06.2014

W dniu 20 czerwca 2014r. Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach będzie nieczynne

10.06.2014

II etap Ogólnopolskiego Konkursu językowego „Ojczyzny Polszczyzny” dla szkół podstawowych rozstrzygnięty
Więcej...


22.05.2014

TRZY ZWYCIĘSKIE SZKOŁY Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W KONKURSIE PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII

WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSU ZORGANIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII ZOSTAŁY OGŁOSZONE. W GRUPIE ZWYCIĘZCÓW ZNALAZŁY SIĘ AŻ TRZY SZKOŁY PODSTAWOWE Z WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.
Więcej...


22.04.2014

W dniach 28.04-02.05.2014 r. Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach będzie nieczynne

7.04.2014

INFORMACJA O ZAKONCZENIU DZIAŁAŃ W RAMACH AKCJI „MEETING BOOKCROSSINGOWY”.
Więcej...


2.04.2014

III EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O EKOLOGII I OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO POD HASŁEM ”OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM XXI WIEKU”
Więcej...


2.04.2014

SPRAWOZDANIE Z IV EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RYCKIEGO;
Więcej...


4.03.2014

KONKURS DLA SZKÓŁ „PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII”
Więcej...


17.02.2014

Dyrekcja i nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach wspólnie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach pragną zainteresować Państwa trzecią edycją Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5). Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie na terenie powiatu puławskiego i ryckiego.
Więcej...


ZADANIA KONKURSOWE


SCHEMAT OCENIANIA

14.02.2014

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele języka polskiego
Szkół Ponadgimnazjalnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli w związku ze zmianą formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego od roku szkolnego 2014/2015 dla absolwentów liceum ogólnokształcącego, a od roku szkolnego 2015/2016 dla absolwentów technikum, wynikającą z nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych we współpracy z MEN i ORE oraz CKE zapraszam do udziału w BEZPŁATNYCH WARSZTATACH „Matura 2015. Nowa formuła egzaminu z języka polskiego.”

Warsztaty są kolejnym etapem działań podejmowanych przez ORE po Konferencjach prowadzonych przez autorów koncepcji nowego egzaminu maturalnego z języka polskiego i pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych Konferencje poprzedziły cykl warsztatów, które przeprowadzi 103 liderów regionalnych – konsultantów i doradców metodycznych, przygotowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Każdy lider ma obowiązek zorganizować do 30 kwietnia 2014 r. spotkania warsztatowe dla co najmniej jednego nauczyciela z każdego liceum ogólnokształcącego i technikum, które znajdują się na ustalonym w porozumieniu z ORE terenie jego działania

W związku z powyższym proszę dyrektorów o zapoznanie się z informacją o warsztatach i rozpowszechnienie jej wśród nauczycieli języka polskiego oraz udzielenie wsparcia liderowi regionalnemu w realizacji powierzonego mu zadania i oddelegowanie co najmniej jednego nauczyciela z liceum i technikum. Informacja o naborze na warsztaty w załączeniu.

Z poważaniem
Dyrektor PCDZN w Puławach
Anna Baracz


INFORMACJA O NABORZE


KARTA ZGŁOSZENIA

12.02.2014

„POTĘGA SŁOWA”
II ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO „OJCZYZNY POLSZCZYZNY”
DLA DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY
Więcej...


12.02.2014

IV EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RYCKIEGO
Więcej...


12.02.2014

IV EDYCJA KONKURSU DLA KREATYWNYCH NAUCZYCIELI
Więcej...


16.01.2014

Godziny pracy w okresie ferii

20.01.2014r. – 31.01.2014r.

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

20.12.2013

W dniach 24, 27 i 31 grudnia 2013r. Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach będzie nieczynne

12.12.2013
Już po raz 79. czytelnicy Przeglądu Sportowego mogą wybierać najlepszych polskich sportowców. Jednym z nominowanych jest Konrad Czerniak - fenomenalny pływak wywodzący się z Puław. Jak w ubiegłych latach zwracamy się z ogromną prośbą do wszystkich mieszkańców Powiatu Puławskiego o wsparcie Konrada i oddanie na niego głosu w plebiscycie (link do strony poniżej).

Głosuj na Konrada Czerniaka! - 79. plebiscyt Przeglądu Sportowego

Więcej informacji o Konradzie Czerniaku


2.12.2013

„Z MYŚLI I PAMIĘCI” II ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO „OJCZYZNY POLSZCZYZNY” DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY
Więcej...


20.11.2013

REGULAMIN AKCJI „MEETING BOOKCROSSINGOWY”
Więcej...

31.1O.2013

XIII POWIATOWY DZIEŃ KULTURY 2013

7.10.2013
Niniejszym informujemy, że zakończona została rekrutacja na organizowane w ramach Wojewódzkich grantów edukacyjnych konferencje „EWD jako wskaźnik oceny efektywności kształcenia." w Zamościu i Lublinie. Przyjmujemy zapisy na tę konferencję w Chełmie i Białej Podlaskiej.


Więcej...

26.09.2013

VII EDYCJA KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY 2013/2014
Więcej...


25.09.2013

V KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ Szansonada 2013
Więcej...


9.09.04.2013

POWSZECHNE MONITOROWANIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH.
Więcej...

2.09.2013

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

Minister Edukacji Narodowej podpisała dokument, który stanowi podstawę do planowania przez organy nadzoru pedagogicznego, a także placówki doskonalenia nauczycieli działań w nadchodzącym roku szkolnym. Wyszczególniono w nim podstawowe kierunki realizacji przez kuratorów oświaty polityki edukacyjnej państwa, w szczególności zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Więcej...06.08.2013

W dniu 16 sierpnia 2013 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach będzie nieczynne

24.07.2013

STAROSTA PUŁAWSKI
ZAPRASZA NA DOŻYNKI POWIATOWE
PUŁAWY 2013


18.07.2013

NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2013/2014
Więcej...


13.05.04.2013

INFORMACJA O PRZEBIEGU I WYNIKACH POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "MAŁY PITAGORAS".

27.06.2013

Godziny pracy w okresie wakacji

01.07.2013r. – 30.08.2013r.

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:30

23.05.2013

W dniu 31 maja 2013 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach będzie nieczynne

13.05.04.2013

INFORMACJA O PRZEBIEGU I WYNIKACH POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH "MAŁY PITAGORAS".
Więcej...

6.05.2013

INFORMACJA Z PRZEBIEGU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY
Więcej...

26.04.2013

W dniu 2 maja 2013 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach będzie nieczynne

24.04.2013

PODSUMOWANIE II EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA POD HASŁEM „OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM XXI WIEKU”
Więcej...


9.04.2013

SPRAWOZDANIE Z III EDYCJI KONKURSU: „KREATYWNY NAUCZYCIEL”.
Więcej...


28.03.2013

II Edycja Powiatowego Konkursu Wiedzy o Ochronie Środowiska Naturalnego pod hasłem ”OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM XXI WIEKU”
Więcej...


25.03.2013

SPRAWOZDANIE Z III EDYCJI POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU RYCKIEGO I DYREKTORA PCDZN
Więcej...


6.03.2013

PRAGNIEMY PAŃSTWA POINFORMOWAĆ, IŻ DOBIEGA KOŃCA REKRUTACJA NA NASZE SZKOLENIA
Więcej...


12.02.2013

III EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RYCKIEGO
Więcej...


05.02.2013

W DNIACH 11.02.2013 r. - 22.02.2013 r.

PCDZN JEST CZYNNE w godz. 7.30 - 15.30.


5.02.2013

Dyrekcja i nauczyciele matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach wspólnie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach pragną zainteresować Państwa drugą edycją Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5). Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie na terenie powiatu puławskiego i ryckiego.
Więcej...

21.12.2012

W DNIACH 24.12.2012r. - 01.01. 2013r. PCDZN JEST NIECZYNNE


26.11.2012

XII POWIATOWY DZIEŃ KULTURY
Więcej...

18.11.2012

Konkurs Ojczyzny Polszczyzny w Puławach dla szkół ponadgimnazjalnych – rozstrzygnięty...
Więcej...

14.11.2012

NAJNOWSZA PUBLIKACJA POWIATU PUŁAWSKIEGO „Skarby przyrody Powiatu Puławskiego”
Więcej...


4.10.2012

09.10.2012R. (WTOREK) W KAZIMIERZU DOLNYM „ZAŚPIEWAJMY RAZEM”
Więcej...29.09.2012

III EDYCJA KONKURSU DLA KREATYWNYCH NAUCZYCIELI - TRADYCJE BOŻEGO NARODZENIA W MOIM PRZEDSZKOLU
Więcej...29.09.2012

SIÓDMA EDYCJA KONKURSU OJCZYZNA POLSZCZYZNA 2012/2013
Więcej...19.09.2012

IV KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ Szansonada 2012
Więcej...6.08.2012

PRZEDSIĘWZIĘCIA MUZYCZNE POWIATU PUŁAWSKIEGO.
Więcej...


6.08.2012

NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2012/2013
Więcej...


26.07.2012

Bezpłatne szkolenia w ramach wojewódzkich grantów edukacyjnych 2012

Więcej...


19.07.2012

"Jak zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?” – projekt realizowany od dwóch lat pod patronatem Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, w szkołach powiatów puławskiego i ryckiego.

Więcej...


19.07.2012

STAROSTA PUŁAWSKI
I PREZYDENT MIASTA PUŁAWY
ZAPRASZAJĄ NA DOŻYNKI pOWIATOWE
PUŁAWY 2012
Więcej...

28.06.2012

POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W PUŁAWACH

godziny pracy w okresie wakacji

02.07.2012r. – 31.08.2012r.

poniedziałek – piątek 7:30 - 15:3014.06.2012

W dniach 29 marca i 12 czerwca 2012r. roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach odbyły się Wojewódzkie Konferencje Oświatowe „Ku dobrej szkole – efektywność kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” organizowane przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Puławach oraz Zespół Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach. Honorowy patronat nad cyklem konferencji objął Starosta Puławski Pan Witold Popiołek oraz Lubelski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Babisz.
Więcej...


19.06.2012

III TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SAMORZĄDOWCÓW POWIATU PUŁAWSKIEGO
Więcej...


6.06.2012

Sukces uczennicy z Lubelszczyzny!

26 maja we Wrocławiu odbył się finał tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny dla szkół podstawowych, w której zwyciężczynią okazała się Joanna Frydrych ze Szkoły Podstawowej we Wronowie koło Bełżyc!

Cieszymy się, iż to my mogliśmy skierować Joasię do Wrocławia, podziwiając jej talent i umiejętności językowe. Gratulujemy!

Więcej...25.05.2012

Rozstrzygnięcie „Konkursu na logo bibliotek szkolnych powiatu ryckiego”
Więcej...


14.05.2012

24 kwietnia 2012 r. w ZSZ Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach odbył się POWIATOWY KONKURSU WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO POD HASŁEM: ”OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO WYZWANIEM XXI WIEKU” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu ryckiego
Więcej...


8.05.2012

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
we współpracy
z Zespołem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach
w dniu 12 VI 2012r. w godz. 10:00 - 14:00
w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19
organizuje
II z cyklu WOJEWÓDZKICH KONFERENCJI OŚWIATOWYCH
pod HONOROWYM PATRONATEM
Starosty Puławskiego
oraz
Lubelskiego Kuratora Oświaty
p.n. „KU DOBREJ SZKOLE - EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI”

Więcej...


30.04.2012

WYNIKI II ETAPU OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY 2011/2012 DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Więcej...


16.04.2012

VII TARGI PRACY I EDUKACJI POWIATU PUŁAWSKIEGO
Więcej...


7.04.2012

II EDYCJA POWIATOWEGO KONKURSU BIOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RYCKIEGO - SPRAWOZDANIE
Więcej...


19.03.2012

KONKURS POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU RYCKIEGO NA „LOGO BIBLIOTEK SZKOLNYCH POWIATU RYCKIEGO” DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW ORAZ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU RYCKIEGO
Więcej...


13.03.2012

„MAŁY FINAŁ” - ZAKOŃCZONY!

6 MARCA W SIEDZIBIE PCDZN W PUŁAWACH ODBYŁA SIĘ CZĘŚĆ USTNA II ETAPU KONKURSU OJCZYZNY POLSZCZYZNY.
Więcej...


12.03.2012

KLUCZ DO OCENY ZADAŃ W I EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZDOLNIONYCH MATEMATYCZNIE
Więcej...

10.03.2012

ZADANIA I EDYCJI KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZDOLNIONYCH MATEMATYCZNIE
Więcej...

5.03.2012

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
we współpracy
z Zespołem Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Puławach
w dniu 29 III 2012r. w godz. 10:00 - 14:00
w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19
organizuje
I z cyklu WOJEWÓDZKICH KONFERENCJI OŚWIATOWYCH
pod HONOROWYM PATRONATEM Lubelskiego Kuratora Oświaty
p.n. „ KU DOBREJ SZKOLE - EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Więcej...


23.02.2012

I EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ UZDOLNIONYCH MATEMATYCZNIE
Więcej...


16.02.2012

II EDYCJA KONKURSU: „Kreatywny Nauczyciel”.
Więcej...


16.02.2012

XII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR STAROSTY POWIATOWEGO
Więcej...

© 2009 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach