Aktualności

W dniach

24.12. – 31.12.2018r. 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

będzie

NIECZYNNE


Podsumowanie tegorocznej edycji Szansonady

Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonada 2018, którego głównym celem jest promowanie nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów z województwa lubelskiego, został zorganizowany po raz dziewiąty przez ZSO Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.

Tegoroczna edycja Szansonady została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starostę Puławskiego oraz Prezydenta Puław.

We wtorek 20 listopada 2018r., po uroczystym otwarciu imprezy, rozpoczęła się część konkursowa. Blisko 70 uczestników walczyło o laur zwycięstwa w trzech kategoriach wiekowych:

  • 10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej),

Podsumowanie konkursu „1918-2018 Niepodległa w twoim sercu i marzeniach”

Protokół z konkursu „1918- 2018 Niepodległa w Twoim sercu i marzeniach”


2.11.2018 – dzień wolny w PCDZN

W dniu

02.11.2018r. 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

będzie

NIECZYNNE


#Komórkomania w ZS nr 1 w Puławach

07 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Puławach  odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Jest to element akcji Lubelska #Komórkomania,  organizowanej przez Lubelskie Kuratorium Oświaty i Fundację DKMS. Akcja ma na celu edukację młodych ludzi, którzy wkraczają      w dorosłość i zaczynają podejmować samodzielne decyzje. Jedną z takich decyzji może być właśnie ta o rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku – świadcząca o zaangażowaniu, wrażliwości i dojrzałości emocjonalnej. #Komórkomania to nie moda na lepszy model telefonu, to metoda na ratowanie czyjegoś życia za pomocą komórki, którą nosisz nie          w kieszeni – a w sobie.

Po co taka akcja w szkole?


IX Konkurs piosenki angielskiej Szansonada 2018

Szanowni Państwo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach zapraszają nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IX Konkursie Piosenki Angielskiej Szansonada 2018, który odbędzie się 20 listopada 2018r. (wtorek) o godz. 9:00 w ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach (Puławy, ul. Wróblewskiego 11).

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsonr2.pl (w zakładce Uczniowie / Szansonada 2018) oraz na stronie PCDZN w Puławach.


KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „1918 – 2018 NIEPODLEGŁA W TWOIM SERCU I MARZENIACH”

 

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych organizowany jest w ramach  uroczystych obchodów 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zachęca do promowania wśród  młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.

 

  1. Celem konkursu jest:
  • Promowanie  wśród młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.
  • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
  • Zachęcanie do kształtowania więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
  • Popularyzowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
  • Rozwijanie wrażliwości literackiej i plastycznej wyobraźni o tematyce patriotycznej.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W 98 ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ


Wojewódzkie Granty Edukacyjne Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:

Zad. nr 12

„ Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; skuteczna realizacja podstawy programowej, wdrażanie metod i form pracy wyzwalających kreatywność i wspomagających wszechstronny rozwój”.

ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

GODZINY: 16

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa

Zad. nr 13

„Efektywność procesu uczenia i uczenia się: idea edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL).


NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleń na rok szkolny 2018/2019