Aktualności | O nas | Konsultanci i doradcy |Organizacja i funkcjonowanie | Kontakt
... Konsultanci, doradcy metodyczni i specjaliści PCDZN w Puławach ...


Zakres przedmiotowy i terytorialny doradców metodycznych
Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
w Puławach

Nauczyciele doradcy metodyczni PCDZN w Puławach doradztwem metodycznym obejmują szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez następujące samorządy terytorialne powiatu puławskiego i ryckiego:

 1. Powiat Puławski
 2. Powiat Rycki
 3. Miasto Puławy
 4. Gmina i Miasto Dęblin
 5. Gmina Ułęż
 6. Gmina Nowodwór
 7. Gmina Janowiec: Przedszkole i SP
 8. Gmina Końskowola
 9. Gmina Baranów
 10. Zespół Szkół Europejskich Puławy
 11. Konsultacji w sprawach awansu zawodowego mogą udzielać tylko konsultanci, doradcy metodyczni/specjaliści wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez MEN

  Informacji udziela sekretariat PCDZN

  KONSULTANT ds. INFORMACJI PEDAGOGICZNEJ
  Anna Baracz

  ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego, edukator, doradztwo zawodowe, resocjalizacja, nauczanie specjalne, terapia pedagogiczna, pedagogika k-o

  wszystkie typy szkół

  tel. (081) 888-49-01

  tel. (kom.) 669-220-777

  PCDZN w Puławach

   

  DORADCY METODYCZNI/SPECJALIŚCI
  Jolanta Chadaj 

  matematyka

   

  szkoły ponadgimnazjalne

  tel. (kom.) 607 247 660

  I LO w Puławach

  jchadaj@gmail.com

  Teresa Frydrych

  edukator

  wychowanie fizyczne

  wszystkie typy szkół

  tel. 500-305-740

  ZSO nr 1 im.KEN w Puławach

  tfrydrych1@op.pl

  Teresa Grzeszczyk  

  matematyka

   

  szkoły podstawowe, gimnazja

  (kom.) 503-610-657

  PCDZN w Puławach

  teresagrzeszczyk7@wp.pl

  Beata Jaworska

  wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

  przedszkola, szkoły podstawowe

  Przedszkole nr 72 Lublin

  beatajaworska@poczta.onet.eu

  Elżbieta Piątkowska 

  plastyka, zajęcia techniczne 

  wszystkie typy szkół

  tel.668-356-436

  ZS nr 4 w Dęblinie

  ela.5@interia.pl

  Barbara Okleja

  wojewódzki ekspert do wdrażania nowej podstawy programowej z biologii

  biologia

  wszystkie typy szkół

  tel. 694-088-552

  ZSZ nr 1 w Rykach

  basia1111@autograf.pl

  Ewa Stonio

  historia

  ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego

  wszystkie typy szkół

  tel. (kom.)601550927

  ewa-stonio@o2.pl

  ZSO nr 1 w Rykach

  Stanisław Sadurski

  język polski

  wszystkie typy szkół

  tel. (kom) 668-62-77-34

  SP nr 2 w Dęblinie

  stach57@interia.pl

  Małgorzata Radomska

  biblioteka

  wszystkie typy szkół

   

  tel.502-154-816

  ZSZ nr 1 w Dęblinie

  mgaretka13@gmail.com

  Marianna Szpakowska 

  fizyka

  gimnazja,

  szkoły ponadgimnazjalne

   

  tel.(kom.) 505-132-827

  ZS nr 3 w Puławach

  mariannaszpakowska@o2.pl


© 2009 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach