Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
we współpracy Z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie
zaprasza
DYREKTORÓW, NAUCZYCIELI wszystkich typów szkół, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW,PRZEDSTAWICIELI JST
do udziału w bezpłatnej Konferencji
„Ocenianie kształtujące – jak pomóc uczniom się uczyć”.
Szczegółowe informacje