KONFERENCJA
nt. „Ocenianie kształtujące – jak pomóc uczniom się uczyć”
organizowana
pod HONOROWYM PATRONATEM
STAROSTY PUŁAWSKIEGO.
odbędzie się
8 grudnia 2016r. godz. 9:30 – 14:30
w Zespole Szkół Technicznych w Puławach
ul. Wojska Polskiego 7