Przypominamy,że zbliżają się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nt.: „Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej w celu podwyższenia efektywności pracy placówki” dn. 16.02.2017r. o godz. 14.30 oraz „Motywujące ocenianie (kryterialne, holistyczne, kształtujące)” dn. 07.03.2017r. o godz. 14.00 tel. 81 888-49-01. Serdecznie zapraszamy