Zapraszamy do udziału w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, na temat: „OCENA WSPÓLNYCH POTRZEB DO KSZTAŁTOWANIA NAUCZANIA ZAWODOWEGO (SZKOŁA-PRACODAWCA)” Spotkanie odbędzie się dnia 21.04.2017r. o godz. 15.00 w PCDZN w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5

„POGŁĘBIANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZAKŁADAMI PRACY I SZKOŁAMI W CELU PODNIESIENIA WIEDZY TECHNICZNEJ I KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW” Spotkanie odbędzie się dnia 28.04.2017r. o godz. 14.00 w ZSZ Nr 1 w Rykach, ul. Żytnia 5