Materiały z cyklu konferencji informacyjno-szkoleniowych nt. wdrażania nowej podstawy programowej”dostępne na Stronie poświęconej cyklowi konferencji.