ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU

NOWY STATUT SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

NA PODSTAWIE PRAWA OŚWIATOWEGO

Ważne !!!!

Uczestnicy szkolenia powinni na szkoleniu mieć własne statuty,

 które będą analizować pod kątem omawianych zmian.

 

Termin:                    14 listopada 2017r.        godz. 9:00 – 14:00

Miejsce:       POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
ul. 6 Sierpnia 5 Puławy

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy szkół i przedszkoli, placówek oświatowych oraz nauczyciele opracowujący statuty

Wykładowca

Liliana Zientecka –trener zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Autorka wielu publikacji i projektów szkoleniowych z zakresu implikacji nowego prawa oświatowego, w taki sposób by stały się motywacją do budowania kultury organizacyjnej jednostek oświatowych oraz były narzędziem skutecznego zarządzania oświatą w samorządach. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Program:

  1. Statut podstawą budowania ładu organizacyjnego szkoły/przedszkola.
  2. Schemat budowy statutu z zastosowaniem obowiązujących technik legislacyjnych.
  3. Omówienie kolejnych rozdziałów statutu pod katem poprawności merytorycznej i techniki legislacyjnej  w tym:
    – praca na własnych statutach uczestników szkolenia,
    – prezentacja dobrych praktyk.
  4. Struktura statutu zespołu jednostek oświatowych.
  5. Tryb wdrożenia nowego statutu szkoły/przedszkola oraz jego implikacja w środowisku oświatowym.

Uczestnicy otrzymują:

W formie drukowanej: prezentacja multimedialna.

W formie elektronicznej: przykłady dobrych praktyk zapisów w statucie.

Koszt:           200zł/os. (płatne po otrzymaniu faktury) 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 06.11.2017r. pod numerem telefonu  081 – 888 – 49 – 01

Przy zgłoszeniu proszę przygotować dane do faktury