Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

English Challenge Junior

Pierwszego Dnia Wiosny, w ZSO nr 2 im. F.D Kniaźnina w Puławach już po raz drugi odbył się Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego English Challenge Junior dla uczniów klas 7 szkół podstawowych oraz klas 2 i 3 szkół gimnazjalnych przygotowany przez nauczycielki języka angielskiego Annę Hentel i Annę Nowosadzką we współpracy z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach. Do rywalizacji mogły przystąpić trzyosobowe drużyny, które napisały krótką wypowiedź na jeden z tematów: „My dream house’, ‘English is everywhere’, czy ‘Which US president deserves the most respect?’.

Do drugiego etapu zakwalifikowało się osiem drużyn: ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Skowieszynku, SP nr 11 w Puławach, SP nr 5 w Puławach, GZS w Kazimierzu Dolnym, ZSO nr 1 im. KEN w Puławach oraz ZSO nr 2 w Puławach. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu sprawdzającego znajomość gramatyki i słownictwa z języka angielskiego. Na podstawie wyników wyłoniono 4 drużyny, które zakwalifikowały się do finału. Ostatni etap konkursu testował wiedzę uczestników z kultury, geografii i historii krajów anglojęzycznych przy wykorzystaniu aplikacji Kahoot. Liczyła się więc również szybkość, precyzja odpowiedzi oraz umiejętność pracy w zespole.

W konkursie zwyciężyła drużyna zgłoszona przez nauczycielkę języka angielskiego panią Annę Dzwonnik z GZS w Kazimierzu Dolnym w składzie: Alicja Piłat, Julia Walencik oraz Adrian Kosior, zdobywając najwyższą liczbę punktów zarówno w teście leksykalno-gramatycznym, jak i w quizie kulturoznawczym.

Serdecznie gratulujemy!

Na wszystkich uczestników czekały dyplomy i  upominki oraz słodki poczęstunek.