Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:

Zad. nr 12

„ Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; skuteczna realizacja podstawy programowej, wdrażanie metod i form pracy wyzwalających kreatywność i wspomagających wszechstronny rozwój”.

ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

GODZINY: 16

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa

Zad. nr 13

„Efektywność procesu uczenia i uczenia się: idea edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL). Jak inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne wspomagają realizację celów dydaktycznych i wychowawczych?”

ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

GODZINY: 16

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa