KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych organizowany jest w ramach  uroczystych obchodów 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zachęca do promowania wśród  młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.

 

 1. Celem konkursu jest:
 • Promowanie  wśród młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.
 • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
 • Zachęcanie do kształtowania więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
 • Popularyzowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
 • Rozwijanie wrażliwości literackiej i plastycznej wyobraźni o tematyce patriotycznej.
 • Pobudzenie inwencji twórczej, wyobraźni, fantazji.
 • Wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez różnorodne formy aktywności.
 • Kształtowanie osobowości współczesnego Polaka – patrioty.
 1. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolny, powiatowy oraz konkurs laureatów.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie pracy plastyczno-literackiej. Uczniowie mogą wybrać samą cześć plastyczną lub część  literacką albo połączyć obie te formy.
 3. Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne i literackie idea i samodzielna interpretacja dotycząca rozumienia patriotyzmu, jego przejawów, postaw, itp.
 4. Prace plastyczne muszą być wykonywane w formie plakatu związanego z tematem konkursu w formacie nie mniejszym niż A3, dowolną techniką .
 5. Prace literackie obejmują zestaw 10 punktów – marzeń ujętych w formie sentencji, aforyzmów, haseł, zdań samodzielnych i oryginalnych  napisanych odręcznie lub komputerowo na kartce formatu A4.
 6. Do drugiego etapu Szkolna Komisja Konkursowa kwalifikuje maksymalnie 3 uczniów, których prace plastyczno-literackie zyskały najwyższą ocenę.
 7. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

–  kategoria pierwsza– szkoły podstawowe (klasy IV-VIII),
–  kategoria druga –  III klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe.

 1. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu).
 2. W terminie do 7 października 2018 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach ul. 6 Sierpnia 5, 24-100 Puławy. W przypadku wysyłki pocztą o uznaniu pracy decyduje data stempla pocztowego.
 3. Zakończenie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 24 października 2018r. w PCDZN w Puławach. Więcej informacji w załączonym regulaminie.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia do konkursu

Identyfikator uczestnika

Metryka zgłoszonej pracy

Oświadczenie