Semestr zimowy luty – listopad 2019r.

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

Termin składania dokumentów do 30 marca 2019r.

Opłata aktywacyjna za studia 200 złna konto CBR [nr konta: 25 7999 9995 0180 2746 3404 0001].

Centralne Biuro Rekrutacyjne [ CBR ], ul. Słowackiego 28 lok.14, 97-300 Piotrków Tryb.

Wykaz kierunków studiów oraz procedury rekrutacji analogicznie jak w roku akademickim 2018/2019.

PRZEJDŹ DO STUDIA PODYPLOMOWE