POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA:

 

W-14 „Kształcenie umiejętności kluczowych na lekcji biologii zgodnie z nową podstawą programową”

w dn. 25.02.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-32 „Terapia bajką – sposoby zaspokajania emocji za pomocą bajkoterapii”

w dn. 28.02.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-45 „Bajki i opowieści muzyczno-ruchowe”

w dn. 01.03.2019r. godz. 15.30

płatne 95 zł

 

W-100 „Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole masowej”

w dn. 06.03.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

70 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-15 „Od pokazu nauczyciela do samodzielnego badania naukowego wykonywanego przez uczniów”

w dn. 11.03.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-148„Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego od 1 września 2018r.”

w dn. 12.03.2019r. godz. 15.00

płatne 50 zł

 

W-3 „Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Działania dydaktyczne w klasach IV – VIII”

w dn. 14.03.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-40 „Wartości patriotyczne w podstawie programowej wychowania przedszkolnego – jak je integrować z innymi obszarami podstawy”

w dn. 20.03.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-70 „Klasowe zespoły nauczycielskie”

w dn. 21.03.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-129 „Wybrane dysfunkcje rozwojowe (ADHD, Zespół Aspergera, FAS)”

w dn. 25.03.2019r. godz. 15.00

płatne 95 zł

 

W-36 „Zabawy taneczne w grupie przedszkolnej i klasach I-III”

w dn. 27.03.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

50 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-132 „Współczesne substancje psychoaktywne”

w dn. 28.03.2019r. godz. 15.00

płatne 65 zł

 

W-77 „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki”

w dn. 01.04.2019r. godz. 15.00

płatne 20 zł

 

W-79 „Autorytet nauczyciela i wychowawcy. Umiejętności wychowawcze, kompetencje osobiste”

w dn. 02.04.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-38 „Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Jak ją realizować? Analiza warunków realizacji podstawy programowej edukacji przedszkolnej sposobem na prawidłową realizację pracy dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńczą w przedszkolu”

w dn. 03.04.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

40 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-110 „Sposoby zapewnienia dyscypliny, ładu i uwagi uczniów w klasie”

w dn. 04.04.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-109 „Umiejętności społeczne oraz modyfikacja trudnych zachowań u dzieci”

w dn. 08.04.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

50 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-29 „Świetlica szkolna – tu nie musi być nudno. Ciekawe inspiracje dla nauczycieli i uczniów”

w dn. 10.04.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-37„Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej ich kształtowanie wg nowej podstawy programowej”

w dn. 15.04.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-39 „Zaburzenia przetwarzania sensorycznego dziecka w wieku przedszkolnym – zmysły i ich inteligencja. Propozycje zabaw i sytuacji edukacyjnych”

w dn. 25.04.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

Osoby chętne na w/w szkolenia powinny przesłać karty zgłoszeniowe z własnoręcznym podpisem faksem, mailem lub osobiście.

fax – 81 886 48 28

tel. – 81 888-49-01

mail – pcdznpulawy@go2.pl

 

Serdecznie zapraszamy.