POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA:

 

W-29 „Świetlica szkolna – tu nie musi być nudno. Ciekawe inspiracje dla nauczycieli i uczniów”

w dn. 10.04.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-132 „Współczesne substancje psychoaktywne”

w dn. 11.04.2019r. godz. 15.00

płatne 65 zł

 

W-37„Kompetencje kluczowe w edukacji wczesnoszkolnej ich kształtowanie wg nowej podstawy programowej”

w dn. 15.04.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-147„Awans zawodowy nauczyciela stażysty od 1 września 2018r.”

w dn. 16.04.2019r. godz. 15.30

płatne 50 zł

 

W-39 „Zaburzenia przetwarzania sensorycznego dziecka w wieku przedszkolnym – zmysły i ich inteligencja. Propozycje zabaw i sytuacji edukacyjnych”

w dn. 25.04.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-114 „Praca z uczniem o zachowaniach destrukcyjnych i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

w dn. 06.05.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-150 „Opis i analiza przypadku”

w dn. 09.05.2019r. godz. 15.00

płatne 50 zł

 

W-12 „Jak pracować z lekturami w szkole średniej?”

w dn. 13.05.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-112 „Uczeń sprawiający problemy – jak sobie z nimi radzić”

w dn. 14.05.2019r. godz. 15.30

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-63 „Jak rozwijać dyspozycje twórcze dziecka, kreatywność, samodzielność i pomysłowość u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym?”

w dn. 15.05.2019r. godz. 15.00

płatne 40 zł

 

W-105 „W jaki sposób nauczyciel może budować swój autorytet?”

w dn. 20.05.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

W-24 „Czy uczeń wie, po co jest lekcja? O celach zajęć raz jeszcze”

w dn. 27.05.2019r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

20 zł dla n-li nie objętych doradztwem

 

Osoby chętne na w/w szkolenia powinny przesłać karty zgłoszeniowe z własnoręcznym podpisem faksem, mailem lub osobiście.

fax – 81 886 48 28

tel. – 81 888-49-01

mail – pcdznpulawy@go2.pl

 

Serdecznie zapraszamy.