Zapraszam na spotkanie nt.

„Nowa podstawa programowa z matematyki dla szkoły ponadpodstawowej”

w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 15:00 w PCDZN.

W programie spotkania prezentacja nowej podstawy programowej z matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Jednocześnie informuję, że zaplanowane na 17 maja spotkanie w sieci Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych nie odbędzie się ze względu na kolizję ze sprawdzaniem matur.

Jolanta Chadaj – doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki