STUDIA BLISKO DOMU

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

KORZYŚCI
• Dodatkowe wykształcenie.
• Uprawnienia pedagogiczne (już po drugim semestrze).
• Dodatkowe kwalifikacje (już po trzecim semestrze).
• Większa konkurencyjność na rynku pracy.
• Jednoczesna realizacja zajęć z programu studiów magisterskich i podyplomowych.
• Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.
• Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).
• Zajęcia z zakresu studiów podyplomowych odbywają się w siedzibie PCDZN.
• Krótszy czas nauki (nawet o 50% w stosunku do oferty tradycyjnej).
• Niższy koszt studiów.

10% ZNIŻKI DLA CZŁONKA ZWIĄZKU
20% ZNIZKI DLA ABSOLWENTA INSTYTUTU
TYLKO 50% CZESNEGO ZA DRUGI KIERUNEK

Szczegółowe informacje oraz podanie na studia można uzyskać na stronie internetowej PCDZN: www.pcdzn.edu.pl w zakładce Studia Podyplomowe. Rekrutację prowadzi PCDZN, ul. 6 Sierpnia 5. Informacje dotyczące rekrutacji i organizacji zajęć można otrzymać telefonicznie pod numerami telefonów:609 407 414 , 669 220 777, 81 888 49 01 lub osobiście w siedzibie PCDZN w Puławach.

Anna Baracz
Dyrektor PCDZN w Puławach

 

Procedura rekrutacji