POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA:

 

W-78 „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”

w dn. 12.03.2020r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

20 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-151 „Awans zawodowy nauczyciela stażysty”

w dn. 06.03.2020r. godz. 15.30

płatne 50 zł

 

W-5 „Rola kontekstów w czytaniu utworów literackich i odbiorze tekstów kultury w świetle nowej podstawy programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych”

w dn. 10.03.2020r. godz. 15.15

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-82 „Innowacje w szkole”

w dn. 11.03.2020r. godz. 15.30

płatne 50 zł

 

W-34 „Gimnastyka wyobraźni – gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka”

w dn. 12.03.2020r. godz. 15.30

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-60 „Akademia patriotyczna w przedszkolu i szkole – tańce i pieśni patriotyczne”

w dn. 20.03.2020r. godz. 15.00

płatne 95 zł

 

W-19 „Szkic krytyczny na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej”

w dn. 17.03.2020r. godz. 15.15

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-52 „Pozytywna dyscyplina w edukacji przedszkolnej”

w dn. 18.03.2020r. godz. 15.00

płatne 110 zł

 

W-32 „Kreatywny przedszkolak”

w dn. 19.03.2020r. godz. 15.30

płatne 40 zł

 

W-53 „FAS-Płodowy Zespół Alkoholowy – praca z uczniem z zespołem FAS”

w dn. 23.03.2020r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

65 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-156 „Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”

w dn. 25.03.2020r. godz. 13.00

płatne 90 zł

 

W-79 „Klasowe zespoły nauczycielskie”

w dn. 26.03.2020r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

20 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-153 „Awans zawodowy nauczyciela mianowanego”

w dn. 26.03.2020r. godz. 15.30

płatne 50 zł

 

W-68 „Kształcenie kompetencji kluczowych na lekcjach historii”

w dn. 27.03.2020r. godz. 15.30

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

50 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-93 „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi. Indywidualizacja kształcenia.”

w dn. 30.03.2020r. godz. 15.00

płatne 65 zł

 

W-68 „Doradzam, wspieram, motywuję – doradztwo zawodowe w praktyce szkolnej”

w dn. 31.03.2020r. godz. 15.30

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-25 „Diagnoza jako podstawa pracy dydaktyczno-wychowawczej”

w dn. 02.04.2020r. godz. 15.30

płatne 40 zł

 

W-148 „Scratch Junior – programowanie dla najmłodszych”

w dn. 06.04.2020r. godz. 15.30

płatne 40 zł

 

W-138 „Jak pracować z trudnym rodzicem i chronić siebie?”

w dn. 06.04.2020r. godz. 15.00

płatne 70 zł

 

W-14 „Kreatywność i twórczość w pracy nauczyciela XXI wieku”

w dn. 07.04.2020r. godz. 15.15

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-13 „Od pokazu nauczyciela do samodzielnego badania naukowego wykonywanego przez ucznia”

w dn. 16.04.2020r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-26 „Praca z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych w przedszkolu”

w dn. 16.04.2020r. godz. 15.30

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

40 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-80 „Diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola”

w dn. 23.04.2020r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

Osoby chętne na w/w szkolenia powinny przesłać karty zgłoszeniowe z własnoręcznym podpisem faksem, mailem lub osobiście.

fax – 81 886 48 28

tel. – 81 888-49-01

mail – pcdznpulawy@go2.pl

 

Serdecznie zapraszamy.