Informujemy, że wszystkie szkolenia,

których termin realizacji został zaplanowany w okresie od 12.03.2020 do 25.03.2020

zostają przełożone.

O nowych terminach ich realizacji zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym.