W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 3740) informuję, że

w okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania

wprowadzone zostaje ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli nasi doradcy metodyczni, konsultanci, specjaliści realizują jako konsultacje indywidualne telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów społecznych.

Numery telefonów i adresy poczty mailowej doradców metodycznych, konsultantów, specjalistów dostępne są na naszej stronie www.pcdzn.edu.pl w zakładce „KONSULTANCI I DORADCY”.

 

Sekretariat i dział administracyjno-organizacyjny pracuje bez zmian. Mając jednak na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z usług PCDZN oraz pracowników ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów.Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, za pomocą poczty elektronicznej pcdznpulawy@go2.pl, faxem81-886-48-28, lub telefonicznie 81-888-49-01.

 

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta, po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z merytorycznym pracownikiem oraz uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa interesanta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

 

Dyrektor PCDZN w Puławach

Anna Baracz