W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 3740 z poźn.zm.) informuję, że

w okresie od 19 października 2020 r. do odwołania

wprowadzone zostaje ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z usług PCDZN oraz pracowników ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów.

Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, za pomocą:

poczty elektronicznej pcdznpulawy@go2.pl,  lub faxem 81-886-48-28,

lub telefonicznie 81-888-49-01.

W sprawach niecierpiących zwłoki, w wypadkach wyjątkowych, dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta, po uprzednim telefonicznym umówieniu z merytorycznym pracownikiem oraz uznaniu przez pracownika konieczności osobistego stawiennictwa interesanta i uzgodnieniu terminu wizyty co do dnia i godziny.

 

Anna Baracz

Dyrektor PCDZN w Puławach