Zapraszamy do udziału w konkursie ENGLISH WORDS OUT LOUD 2. English Recitation Contest organizowanym przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D Kniaźnina w Puławach.

REGULAMIN ENGLISH WORDS OUT LOUD 2

KARTA ZGŁOSZENIA ENGLISH WORDS OUT LOUD-2

KLAUZULE zgody dane i wizerunek oraz KARTA INFORMACYJNA