Zapraszamy do udziału w XI edycji  KONKURSU PIOSENKI ANGIELSKIEJ SZANSONADA  2021 organizowanym przez  Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach.

REGULAMIN KONKURSU SZANSONADA 2021

KARTA ZGŁOSZENIA SZANSONADA 2021

KLAUZULE zgody dane i wizerunek oraz KARTA INFORMACYJNA