Zapraszamy do udziału  w szkoleniach online nt.

  1. „NOWA FORMUŁA EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM OD 2023r.”

 

  1.  „NOWA FORMUŁA EGZAMINU Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM OD 2023r.”

 

Termin:                       31 maja 2021r.                         godz. 15.00 – 19.00

Koszt szkolenia:          dla  nieobjętych doskonaleniem zawodowym  – 40 zł

                                          dla objętych doskonaleniem zawodowym  – bezpłatne

 

Link do szkolenia otrzymają Państwo w dniu szkolenia na adres e-mail wskazany w karcie zgłoszenia (w załączeniu) po jej złożeniu i dokonaniu opłaty

przelewem na konto:

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

BS w Końskowoli   36 8741 0004 0007 7028 2000 0030

z podaniem nazwy kursu , numeru z informatora oraz nazwiska uczestnika.

 

Przy WPŁACIE PRZELEWEM Z OSOBISTEGO KONTA uczestnika,

do wystawienia RACHUNKU na SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ, należy „w tytule wpłaty” DODATKOWO podać jej nazwę i adres.

BRAK tej informacji spowoduje wystawienie Rachunku Imiennego na osobę wpłacającą i UNIEMOŻLIWI późniejsze wystawienie go na szkołę/placówkę.

 

Karty zgłoszenia przyjmujemy do dnia 27.05.2021r.

faksem   (081) 886-48-28,

skan podpisanej karty na adres email   pcdznpulawy@go2.pl 

 

PROWADZĄCY:

Dr Wioletta Kozak – Kierownik Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego CKE – język polski.

Współredaktor „Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego (część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym) od roku szkolnego 2022/2023” Wyd. CKE Warszawa 2021

Mariusz Mroczek – Z-ca Kierownika Wydziału Egzaminów z Przedmiotów Kształcenia Ogólnego CKE – matematyka.

Współredaktor „Informatora o egzaminie maturalnym z matematyki jako przedmiotu obowiązkowego (poziom podstawowy) od roku szkolnego 2022/2023”Wyd. CKE Warszawa 2021.