W dniu
2. maja (poniedziałek) 2022r.

Powiatowe Centrum Doskonalenia

Zawodowego Nauczycieli

będzie

NIECZYNNE