Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, redakcja kwartalnika „Języki Obce w Szkole” oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach mają zaszczyt zaprosić na konferencję

Język polski językiem obcym”

która odbędzie się w Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5

7 listopada 2022 r.

konferencja bezpłatna

Program

10:20-10:50 – rejestracja

10:50 – rozpoczęcie konferencji

11:00-12:00 – dr hab. Ewa Lipińska, Uniwersytet Jagielloński, Uczenie (się) języka polskiego jako nierodzimego w warunkach immersji

12:00-13:00 – dr Krystyna Kamińska, UW, Instytut Pedagogiki UPH w Siedlcach,
Polska przestrzeń edukacyjna. Polszczyzna i jej implementacja u dzieci o niepolskim rodowodzie

13:00-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-15:00 – dr Beata Katarzyna Jędryka, Uniwersytet Warszawski, Od języka polskiego jako obcego do języka edukacji szkolnej – językowa droga uczniów z doświadczeniem migracji

15:00-16:30 – warsztaty metodyczne do wyboru:

  1. dr Dominika Bucko, Uniwersytet Jagielloński, Podejście zadaniowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego

  1. Katarzyna Zak-Caplot, Muzeum Warszawy, Muzeum na lekcji języka polskiego jako obcego – realna pomoc czy zabierający czas ozdobnik?

KARTY ZGŁOSZENIA (w załączniku)

przyjmujemy do dnia 28.10.2022r.liczba miejsc ograniczona

(pierwszeństwo mają nauczyciele języków obcych)

faksem (081) 886-48-28 lub skan karty na adres email pcdznpulawy@go2.pl

lub pocztą na adres siedziby PCDZN