ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU w VII Powiatowym Konkursie Piosenki Niemieckiej2023 „Liebe ist”, organizowanym przez PCDZN w Puławach oraz ZSO Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w  Puławach.

Konkurs odbędzie się 16 marca 2023r. (czwartek) od godz. 10:00, w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Puławach.

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowane są drogą elektroniczną do dnia 01 marca 2023r., na adres bpiesta@zsonr2.pl W temacie prosimy wpisać: „konkurs piosenki niemieckiej 2023”.  Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie następujących dokumentów: KARTY ZGŁOSZENIA, 2 KLAUZUL ZGODY, OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO (skan dokumentów z czytelnymi, własnoręcznymi podpisami) znajdujących się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej – www.zsonr2.pl .

 

Szczegółowe  informacje :

Regulamin konkursu oraz wymagane dokumenty dostępne są w poniższych linkach oraz  na stronie internetowej szkoły: www.zsonr2.pl

 

Gorąco zachęcamy do udziału.

 

Z poważaniem

Dyrektor PCDZN w Puławach

dr n. społ. Anna Baracz

REGULAMIN Konkursu Piosenki Niemiciej 2023

Formularz zgłoszenia SOLISTA

Formularz zgłoszenia ZESPÓŁ

Klauzule zgody i obowiązek informacyjny