PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie przedstawia szeroką ofertę kierunków studiów podyplomowych.

Studia mają charakter kwalifikacyjny, programy poszczególnych kierunków są zgodne z przepisami prawa , uwzględniają wymagania określone  przez MEiN, kończą się egzaminem, po zdaniu, którego wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych.

Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learningowym przez praktyków zawodu.

KORZYŚCI

  • Dodatkowe kwalifikacje.
  • Większa konkurencyjność na rynku pracy.
  • Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.
  • Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).
  • Kształcenie wspomagane platformą oszczędza czas słuchaczy.
  • Niższy koszt studiów.

10% ZNIŻKI DLA CZŁONKA ZWIĄZKU

lub

20% ZNIŻKI DLA ABSOLWENTA INSTYTUTU

TYLKO 50% CZESNEGO ZA DRUGI KIERUNEK

 

Szczegółowe informacje oraz podanie na studia można uzyskać w zakładce Studia Podyplomowe.

 

 dr n. społ. Anna Baracz

Dyrektor PCDZN w Puławach