Więcej informacji https://www.pulawy.powiat.pl/aktualnosci/n,360372,ii-nadwislanskie-spotkania-z-folklorem-ziemi-pulawskiej.html