Konsultacje indywidualne i zbiorowe

Harmonogram dyżurów konsultacji indywidualnych

–      rok szkolny 2018/2019

 

w PCDZN w Puławach –   ul. 6 Sierpnia 5

 

Awans zawodowy nauczyciela –

konsultacje indywidualne eksperta komisji egzaminacyjnych w sprawie: składanej dokumentacji, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu  – cały rok

tel. 669 220 777

 

Dzień tygodnia

Godz.

Nazwisko i imię
DORADCY METODYCZNI
Poniedziałek 1030 – 1500 Piątkowska Elżbieta
Olender Beata
KONSULTANCI
III Czwartek 1300 – 1515 Okleja Barbara
DORADCY METODYCZNI I SPECJALIŚCI

PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

81 888 49 01 Chadaj Jolanta
500-305-740 Frydrych Teresa
503-610-657 Grzeszczyk Teresa
516-192-381 Jaworska Beata
507-508-165 Kusal Piotr
784-062-173 Olender Beata
694-088-552 Okleja Barbara
668-356-436 Piątkowska Elżbieta
502-154-816 Radomska Małgorzata
601-550-927 Stonio Ewa
505-132-827 Szpakowska Marianna

 

ZSO w Dęblinie –  ul. 15 P. P. Wilków 6

 

Dzień tygodnia Godz. Nazwisko i imię
Wtorek 1330 – 1415 Beata Olender
Środa 1245 – 1330

 

SP Nr 4  w Dęblinie –  ul. gen. pil. J. Kowalskiego 20

 

Dzień tygodnia Godz. Nazwisko i imię
Wtorek 1530 – 1615 Elżbieta Piątkowska