Konsultacje indywidualne i zbiorowe

Harmonogram dyżurów konsultacji indywidualnych

–      rok szkolny 2020/2021

 

w PCDZN w Puławach –   ul. 6 Sierpnia 5

 

Awans zawodowy nauczyciela –

konsultacje indywidualne eksperta komisji egzaminacyjnych w sprawie: składanej dokumentacji, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu  – cały rok

tel. 669 220 777

Dzień tygodnia Godz. Nazwisko i imię

DORADCY METODYCZNI

Wtorek 1000 – 1600 Piątkowska Elżbieta
1000 – 1600 Olender Beata
Środa 1200 – 1500 Olender Beata
Piątek 1315 – 1615 Piątkowska Elżbieta

KONSULTANCI

Poniedziałek 1300 – 1515 Okleja Barbara

KONSULTANCI PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

607-247-660 Chadaj Jolanta
516-192-381 Jaworska Beata

SPECJALIŚCI

PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

500-305-740 Frydrych Teresa
503-610-657 Grzeszczyk Teresa
507-508-165 Kusal Piotr
601-550-927 Stonio Ewa
505-132-827 Szpakowska Marianna