Konsultacje indywidualne i zbiorowe

Harmonogram dyżurów konsultacji indywidualnych na rok szkolny 2017/2018

w PCDZN w Puławach – ul. 6 Sierpnia 5

Awans zawodowy nauczyciela –

konsultacje indywidualne eksperta komisji egzaminacyjnych w sprawie: składanej dokumentacji, autoprezentacji, rozmowy kwalifikacyjnej, egzaminu – cały rok

tel. 669 220 777

Dzień tygodnia

 Godz.

Nazwisko i imię

DORADCY METODYCZNI

Poniedziałek

1130 – 1515

Piątkowska Elżbieta

Sadurski Stanisław

KONSULTANCI

I i III Poniedziałek

1400 – 1530

Okleja Barbara

DORADCY METODYCZNI I SPECJALIŚCI

PO UZGODNIENIU TELEFONICZNYM

607-247-660

Chadaj Jolanta

500-305-740

Frydrych Teresa

503-610-657

Grzeszczyk Teresa

516-192-381

Jaworska Beata

507-508-165

Kusal Piotr

694-088-552

Okleja Barbara

668-356-436

Piątkowska Elżbieta

502-154-816

Radomska Małgorzata

668-627-734

Sadurski Stanisław

601-550-927

Stonio Ewa

505-132-827

Szpakowska Marianna

w SP nr 2 w Dęblinie ul. 1 Maja 3

Dzień tygodnia

Godz.

Nazwisko i imię

Środa

1415 – 1500

Stanisław Sadurski

1500 – 1545

Elżbieta Piątkowska