Konsultacje indywidualne i zbiorowe

Harmonogram dyżurów konsultacji indywidualnych

–      rok szkolny 2022/2023

 

w PCDZN w Puławach –   ul. 6 Sierpnia 5

 

 

Dzień tygodnia Godz. Nazwisko i imię
KONSULTANCI
Po uzgodnieniu telefonicznym  Anna Baracz
informacja oświatowa;awans zawodowy nauczyciela -konsultacje indywidualne eksperta komisji egzaminacyjnych
669-220-777

anna.baracz@wp.pl

 

 

Czwartek

1145 – 1240 Chadaj Jolanta

matematyka

607-247-660

jchadaj@gmail.com

1300-1345 Okleja Barbara

wspomaganie szkół i placówek oświatowych; sieci współpracy i samokształcenia

694-088-552

bokleja1@wp.pl