Konsultanci i Doradcy

Zakres przedmiotowy i terytorialny doradców metodycznych
Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
w Puławach

Nauczyciele doradcy metodyczni PCDZN w Puławach doradztwem metodycznym obejmują szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez następujące samorządy terytorialne powiatu puławskiego i ryckiego:

  1. Powiat Puławski
  2. Miasto Puławy
  3. Gmina i Miasto Dęblin
  4. Gmina Nowodwór
  5. Gmina Końskowola
  6. Gmina Baranów

Konsultacji w sprawach awansu zawodowego mogą udzielać tylko konsultanci, doradcy metodyczni/specjaliści wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez MEN

Informacji udziela sekretariat PCDZN

KONSULTANCI
KONSULTANT ds. informacji pedagogicznej

Anna Baracz 
ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego, edukator.
doradztwo zawodowe, resocjalizacja, nauczanie specjalne, terapia pedagogiczna, pedagogika k-o
wszystkie typy szkół tel. (081) 888-49-01tel. (kom.) 669-220-777

PCDZN w Puławach

KONSULTANT ds. wspomagania i sieciowania szkół i placówek

Barbara Okleja

wojewódzki ekspert do wdrażania nowej podstawy programowej z biologii
biologia
wszystkie typy szkół tel. 694-088-552

ZSZ nr 1 w Rykach

basia1111@autograf.pl

DORADCY METODYCZNI/SPECJALIŚCI
Jolanta Chadaj 

matematyka

 

szkoły ponadgimnazjalne tel. (kom.) 607 247 660

I LO w Puławach

jchadaj@gmail.com

Teresa Frydrych

edukator
wychowanie fizyczne
wszystkie typy szkół tel. 500-305-740

ZSO nr 1 im.KEN w Puławach

tfrydrych1@op.pl

Teresa Grzeszczyk 

matematyka

 

szkoły podstawowe, gimnazja (kom.) 503-610-657

PCDZN w Puławach

teresagrzeszczyk7@wp.pl

Beata Jaworska
wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna
przedszkola, szkoły podstawowe tel. 516-192-381

Przedszkole nr 72 Lublin

beatajaworska@poczta.onet.eu

Elżbieta Piątkowska 

plastyka, zajęcia techniczne
wszystkie typy szkół tel.668-356-436

ZS nr 4 w Dęblinie

ela.5@interia.pl

Ewa Stonio

historia
ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego
wszystkie typy szkół tel. (kom.)601550927

ewa-stonio@o2.pl

ZSO nr 1 w Rykach

Stanisław Sadurski

język polski
wszystkie typy szkół tel. (kom) 668-62-77-34

SP nr 2 w Dęblinie

stach57@interia.pl

Małgorzata Radomska

biblioteka

wszystkie typy szkół

 

tel.502-154-816

ZSZ nr 1 w Dęblinie

mgaretka13@gmail.com

Marianna Szpakowska

fizyka

gimnazja,

szkoły ponadgimnazjalne

 

tel.(kom.) 505-132-827

ZS nr 3 w Puławach

mariannaszpakowska@o2.pl

Piotr Kusal

przedmioty zawodowe

szkoły ponadgimnazjalne

 

tel.(kom.) 507-508-165

ZSZ nr 1 w Rykach

507508165kywseb@orange.pl