Konsultanci i Doradcy

Zakres przedmiotowy i terytorialny doradców metodycznych
Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
w Puławach

Nauczyciele doradcy metodyczni PCDZN w Puławach doradztwem metodycznym obejmują szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez następujące samorządy terytorialne powiatu puławskiego i ryckiego:

    1. Powiat Puławski
    2. Miasto Puławy
    3. Gmina Nowodwór
    4. Gmina Końskowola
    5. Gmina Baranów

Konsultacji w sprawach awansu zawodowego mogą udzielać tylko

Konsultanci wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez MEN

Informacji udziela sekretariat PCDZN

 

KONSULTANCI
KONSULTANT ds. informacji pedagogicznej Anna Baracz

ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego, edukator,

doradztwo zawodowe, resocjalizacja,

nauczanie specjalne, terapia pedagogiczna, pedagogika k-o

wszystkie typy szkół

tel. 81 888-49-01

(kom.) 669-220-777

KONSULTANT ds. wspomagania i sieciowania szkół i placówek

Barbara Okleja

 

wojewódzki ekspert do wdrażania nowej podstawy programowej z biologii

biologia

wszystkie typy szkół

tel. 694-088-552

bokleja1@wp.pl