Konsultanci i Doradcy

Zakres przedmiotowy i terytorialny doradców metodycznych
Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
w Puławach

Nauczyciele doradcy metodyczni PCDZN w Puławach doradztwem metodycznym obejmują szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez następujące samorządy terytorialne powiatu puławskiego i ryckiego:

  1. Powiat Puławski
  2. Miasto Puławy
  3. Gmina i Miasto Dęblin
  4. Gmina Nowodwór
  5. Gmina Końskowola
  6. Gmina Baranów

Konsultacji w sprawach awansu zawodowego mogą udzielać tylko

konsultanci, doradcy metodyczni/specjaliści wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez MEN

Informacji udziela sekretariat PCDZN

 

KONSULTANCI
KONSULTANT ds. informacji pedagogicznej

Anna Baracz

ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego, edukator,

doradztwo zawodowe, resocjalizacja,

nauczanie specjalne, terapia pedagogiczna, pedagogika k-o

wszystkie typy szkół

 

tel. 888-49-01

(kom.) 669-220-777

PCDZN w Puławach

KONSULTANT ds. wspomagania i sieciowania szkół i placówek

Barbara Okleja

wojewódzki ekspert do wdrażania nowej podstawy programowej z biologii

biologia

wszystkie typy szkół

tel. 694-088-552

ZSZ nr 1 w Rykach

basia1111@autograf.pl

DORADCY METODYCZNI/SPECJALIŚCI
Jolanta Chadaj

matematyka

szkoły ponadgimnazjalne

tel. 888 49 01

I LO w Puławach

jchadaj@gmail.com

 

Teresa Frydrych

edukator

wychowanie fizyczne

wszystkie typy szkół

tel. 500-305-740

ZSO nr 1 im.KEN   w Puławach

tfrydrych1@op.pl

Teresa Grzeszczyk

matematyka

szkoły podstawowe, gimnazja

tel. 503-610-657

PCDZN w Puławach

teresagrzeszczyk7@wp.pl

Beata Jaworska

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

przedszkola, szkoły podstawowe

tel. 516-192-381

Przedszkole Nr 72 Lublin

beatajaworska@poczta.onet.eu

Piotr Kusal

przedmioty zawodowe

szkoły ponadgimnazjalne

tel. 507-508-165

ZSZ nr 1 w Rykach

507508165kywseb@orange.pl

Beata Olender

język polski

wszystkie typy szkół

tel. 784 062 173

ZSO w Dęblinie

beataolender@interia.pl

 

Elżbieta Piątkowska

plastyka, zajęcia techniczne

wszystkie typy szkół

tel. 668-356-436

ZS nr 4 w Dęblinie

ela.5@interia.pl

Małgorzata Radomska

biblioteka

wszystkie typy szkół

tel. 502-154-816

ZSZ nr 1 w Dęblinie

mgaretka13@gmail.com

Ewa Stonio

historia

ekspert komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na stopnie awansu zawodowego

wszystkie typy szkół

tel. 601-550-927

PCDZN w Puławach

ewa-stonio@o2.pl

 

Marianna Szpakowska

fizyka

gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

tel. 505-132-827

ZS nr 3 w Puławach

mariannaszpakowska@o2.pl