Konsultanci i Doradcy

Zakres przedmiotowy i terytorialny doradców metodycznych
Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli
w Puławach

Nauczyciele doradcy metodyczni PCDZN w Puławach doradztwem metodycznym obejmują szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez następujące samorządy terytorialne powiatu puławskiego i ryckiego:

    1. Powiat Puławski
    2. Miasto Puławy
    3. Gmina Nowodwór
    4. Gmina Końskowola
    5. Gmina Baranów

Konsultacji w sprawach awansu zawodowego mogą udzielać tylko

konsultanci, doradcy metodyczni/specjaliści wpisani na listę ekspertów prowadzoną przez MEN

Informacji udziela sekretariat PCDZN

 

KONSULTANCI
KONSULTANT ds. informacji pedagogicznej

Anna Baracz

tel. 81 888-49-01

(kom.) 669-220-777

KONSULTANT ds. wspomagania i sieciowania szkół i placówek

Barbara Okleja

 

tel. 694-088-552

bokleja1@wp.pl

Jolanta Chadaj

matematyka

tel. 81 888-49-01

jchadaj@gmail.com

Beata Jaworska

wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna

tel. 516-192-381

beatajaworska@poczta.onet.eu

DORADCY METODYCZNI
Beata Olender

język polski

tel. 784 062 173

beataolender@interia.pl

Elżbieta Piątkowska

plastyka, zajęcia techniczne

tel. 668-356-436

ela.5@interia.pl

SPECJALIŚCI
Teresa Frydrych

edukator

wychowanie fizyczne

tel. 500-305-740

tfrydrych1@op.pl

Teresa Grzeszczyk

matematyka

tel. 503-610-657

teresagrzeszczyk7@wp.pl

Piotr Kusal

przedmioty zawodowe

tel. 507-508-165

507508165kywseb@orange.pl

Ewa Stonio

historia

tel. 601-550-927

ewa-stonio@o2.pl

Marianna Szpakowska

fizyka

tel. 505-132-827

mariannaszpakowska@o2.pl