Organizacja i funkcjonowanie

DOKUMENTY ORGANIZACYJNE

  1. Statut Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

 

  1. Regulamin Organizacyjny PCDZN

 

  1. Certyfikat jakości – AKREDYTACJE LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

 

DOKUMENTY ISTOSTNE DLA OSÓB CHCĄCYCH SKORZYSTAĆ Z FORM DOSKONALENIA:

 

  1. zgłaszania rezygnacji ze szkolenia i zwrotu wniesionych za nie opłat

 

  1. wysokości opłat za formy doskonalenia

 

DOKUMENTY FINANSOWE

  1. sprawozdania finansowe (tj. bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu, informacja uzupełniająca) Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej PCRK w Puławach. Link do miejsca publikacji sprawozdania finansowego (podkategoria – Dokumenty opublikowane przez jednostkę):

 

 

POZOSTAŁE DOKUMENTY STANOWIĄCE INFORMACJĘ PUBLICZNĄ a dotyczące działalności PCDZN publikowane są na stronie e-BIP :