Aktualności

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu English Challenge Junior

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu English Challenge Junior 


Spotkanie na temat: „OCENA WSPÓLNYCH POTRZEB DO KSZTAŁTOWANIA NAUCZANIA ZAWODOWEGO (SZKOŁA-PRACODAWCA)”.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, na temat: „OCENA WSPÓLNYCH POTRZEB DO KSZTAŁTOWANIA NAUCZANIA ZAWODOWEGO (SZKOŁA-PRACODAWCA)” Spotkanie odbędzie się dnia 21.04.2017r. o godz. 15.00 w PCDZN w Puławach, ul. 6 Sierpnia 5

„POGŁĘBIANIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY ZAKŁADAMI PRACY I SZKOŁAMI W CELU PODNIESIENIA WIEDZY TECHNICZNEJ I KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW” Spotkanie odbędzie się dnia 28.04.2017r. o godz. 14.00 w ZSZ Nr 1 w Rykach, ul. Żytnia 5


Spotkanie na temat: „TRUDNE SYTUACJE – SPOSOBY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY”.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu sieci współpracy i samokształcenia realizowanej we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rykach„WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI”, na temat „TRUDNE SYTUACJE – SPOSOBY POSTĘPOWANIA WYCHOWAWCY”.

Spotkanie odbędzie się dnia 28.03.2017r. o godz. 15.30 w PPP w Rykach, ul. Żytnia 5.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.03.2017r. (piątek) – tel. 888-49-01


VI edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras”

VI edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5) – zadania konkursowe – etap szkolny

Pobierz zadania

Pobierz klucz oceniania zadań konkursowych

 


Konkurs z języka angielskiego English Challenge Junior

Konkurs z języka angielskiego English Challenge Junior organizowany jest przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach oraz III LO w ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach.

Więcej…

 


Szósta edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras”.

Dyrekcja i nauczyciel matematyki ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Puławach wspólnie z Powiatowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach pragną zainteresować Państwa szóstą edycją Powiatowego Konkursu Matematycznego „Mały Pitagoras” dla uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie (klasa 6 i „wybitni” uczniowie z klasy 5).

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej uzdolnionych matematycznie na terenie powiatu puławskiego i ryckiego.

Więcej…

 


Spotkania nt.: „Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej w celu podwyższenia efektywności pracy placówki”

Przypominamy,że zbliżają się spotkania w ramach sieci współpracy i samokształcenia nt.: „Wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej w celu podwyższenia efektywności pracy placówki” dn. 16.02.2017r. o godz. 14.30 oraz „Motywujące ocenianie (kryterialne, holistyczne, kształtujące)” dn. 07.03.2017r. o godz. 14.00 tel. 81 888-49-01. Serdecznie zapraszamy

 


Wolne miejsca na kurs „Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”.

Posiadamy jeszcze wolne miejsca na kurs „Kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych” w dn. 13.02.2017r. godz. 13.00, tel. 81 888-49-01. Zapraszamy.


PCDZN czynne w innych godzinach: 16.01.2017 r. – 27.01.2017 r.

W DNIACH 16.01.2017 r. – 27.01.2017 r.

PCDZN JEST CZYNNE w godz. 7.30 – 15.30.

 


Sprawozdanie z konferencji. „Ocenianie kształtujące – jak pomóc uczniom się uczyć”

 

Ocenianie kształtujące (OK) to nurt w nauczaniu nastawiony na to, w jaki sposób pomóc uczniowi się uczyć. Badania nad skutecznością „oceniania kształtującego” są prowadzone w różnych regionach świata. Paul Black i Dylan Wiliams są najszerzej cytowanymi autorytetami w tej dziedzinie. Pomysł zaproponowany przez angielskich badaczy, sprawdzony w praktyce, może zmienić szkołę. I choć pozornie dotyczy tylko oceniania, to dociera do samej istoty edukacji. Nauczyciel nie tyle wystawia stopnie, ile ocenia prace uczniów, wskazując, co uczeń zrobił dobrze, dokąd doszedł, co musi uzupełnić lub poprawić.

W dniu 8 grudnia 2016 w Puławach odbyła się konferencja „Ocenianie kształtujące –jak pomóc uczniom się uczyć”.