Aktualności

Szkolenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów ósmoklasisty i egzaminów maturalnych w 2021 r.

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy na szkolenia online dotyczące zmian w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 r. wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Nauczycieli zainteresowanych poniższymi szkoleniami proszę o wypełnienie karty zgłoszeniowej (pobierz) i podpisanie oraz przesłanie jej skanu lub zdjęcia mailem na adres pcdznpulawy@go2.pl

Link do szkolenia dostaną Państwo na maila po przesłaniu karty zgłoszeniowej.


Zmiana organizacji pracy od 19.10.2020r.

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 3740 z poźn.zm.) informuję, że

w okresie od 19 października 2020 r. do odwołania

wprowadzone zostaje ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z usług PCDZN oraz pracowników ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów.

Sprawy należy załatwiać drogą pocztową, za pomocą:

poczty elektronicznej pcdznpulawy@go2.pl,  lub faxem 81-886-48-28,

lub telefonicznie 81-888-49-01.


Harmonogram spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia


Oferta szkoleń na rok szkolny 2020/21

W zakładce szkolenia znajdziecie Państwo nową ofertę szkoleń.

Zapraszamy!


Godziny pracy w okresie wakacji

W dniach

29.06.2020r. – 31.08.2020r.

PCDZN będzie czynne: 

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30


Dzień wolny

W dniu

12.06.2020r.

(piątek)

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

będzie

NIECZYNNE


Szkolenia on-line

Szanowni Państwo

Informujemy, że ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, realizujemy szkolenia on-line za pomocą narzędzia ZOOM. Zainteresowanym osobom które złożyły karty zgłoszeniowe wraz z e-mailem, PCDZN wysyła informacje o terminie szkolenia wraz z linkiem – aktywizującym dostęp do platformy. Istnieje możliwość dopisania się do szkolenia pod warunkiem złożenia karty zgłoszeniowej z podaniem e-maila.

Terminy najbliższych szkoleń:

W-79 „Klasowe zespoły nauczycielskie” – 04.06.2020r. godz. 15.00

W-33 „Wartości patriotyczne w podstawie programowej wychowania przedszkolnego – jak je integrować z innymi obszarami podstawy” – 05.06.2020r. godz. 15.00

Kolejne terminy szkoleń już w najbliższym czasie.


INFORMACJA O SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 3740) informuję, że

w okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania

wprowadzone zostaje ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli nasi doradcy metodyczni, konsultanci, specjaliści realizują jako konsultacje indywidualne telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów społecznych.

Numery telefonów i adresy poczty mailowej doradców metodycznych, konsultantów, specjalistów dostępne są na naszej stronie www.pcdzn.edu.pl w zakładce „KONSULTANCI I DORADCY”.


Przełożone szkolenia

Informujemy, że wszystkie szkolenia,

których termin realizacji został zaplanowany w okresie od 12.03.2020 do 25.03.2020

zostają przełożone.

O nowych terminach ich realizacji zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym.


Rekrutacja na studia podyplomowe

Czas trwania luty 2020 – czerwiec 2021

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

Termin składania dokumentów do 30 marca 2020r.

Procedury rekrutacji