Aktualności

Dzień wolny

W dniu

12.06.2020r.

(piątek)

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

będzie

NIECZYNNE


Szkolenia on-line

Szanowni Państwo

Informujemy, że ze względu na stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, realizujemy szkolenia on-line za pomocą narzędzia ZOOM. Zainteresowanym osobom które złożyły karty zgłoszeniowe wraz z e-mailem, PCDZN wysyła informacje o terminie szkolenia wraz z linkiem – aktywizującym dostęp do platformy. Istnieje możliwość dopisania się do szkolenia pod warunkiem złożenia karty zgłoszeniowej z podaniem e-maila.

Terminy najbliższych szkoleń:

W-79 „Klasowe zespoły nauczycielskie” – 04.06.2020r. godz. 15.00

W-33 „Wartości patriotyczne w podstawie programowej wychowania przedszkolnego – jak je integrować z innymi obszarami podstawy” – 05.06.2020r. godz. 15.00

Kolejne terminy szkoleń już w najbliższym czasie.


INFORMACJA O SPOSOBIE FUNKCJONOWANIA Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 3740) informuję, że

w okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania

wprowadzone zostaje ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów.

 

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli nasi doradcy metodyczni, konsultanci, specjaliści realizują jako konsultacje indywidualne telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatorów społecznych.

Numery telefonów i adresy poczty mailowej doradców metodycznych, konsultantów, specjalistów dostępne są na naszej stronie www.pcdzn.edu.pl w zakładce „KONSULTANCI I DORADCY”.


Przełożone szkolenia

Informujemy, że wszystkie szkolenia,

których termin realizacji został zaplanowany w okresie od 12.03.2020 do 25.03.2020

zostają przełożone.

O nowych terminach ich realizacji zostaną Państwo poinformowani w terminie późniejszym.


Rekrutacja na studia podyplomowe

Czas trwania luty 2020 – czerwiec 2021

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

Termin składania dokumentów do 30 marca 2020r.

Procedury rekrutacji


WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIACH

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA:

 

W-78 „Autoewaluacja (ewaluacja własna) pracy nauczyciela”

w dn. 12.03.2020r. godz. 15.00

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

20 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 

W-151 „Awans zawodowy nauczyciela stażysty”

w dn. 06.03.2020r. godz. 15.30

płatne 50 zł

 

W-5 „Rola kontekstów w czytaniu utworów literackich i odbiorze tekstów kultury w świetle nowej podstawy programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych”

w dn. 10.03.2020r. godz. 15.15

bezpłatne dla n-li objętych doradztwem

30 zł dla n-li nieobjętych doradztwem

 


Dni wolne

W dniach

24.12.2019 r.

27.12.2019 r.

31.12.2019 r.

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

będzie nieczynne.

 


Powiatowy Dzień Wolontariusza


ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI NA SZKOLENIE

 „Z pastorałką przez wieki …” – propozycje muzyczne do jasełek

w przedszkolu i szkole podstawowej”

w dn. 06.12.2019r. o godz. 15.00.

Treści:

  • Przybliżenie tradycji Bożego Narodzenia i śpiewów związanych ze Świętami: kantyczek, kolęd, pastorałek.
  • Propozycje interpretacji wokalnych, ruchowych, instrumentalnych.
  • Przedstawienie bogactwa polskiego dorobku muzycznego jaki stanowią kolędy i pastorałki.
  • Wzbogacanie przedstawień jasełkowych poprzez wprowadzenie mniej znanych pieśni bożonarodzeniowych.

 

Koszt szkolenia: 95 zł

Karty zgłoszeniowe (link) proszę składać do dn. 27.11.2019r.


19. Powiatowy Dzień Kultury