Aktualności

KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „1918 – 2018 NIEPODLEGŁA W TWOIM SERCU I MARZENIACH”

 

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych organizowany jest w ramach  uroczystych obchodów 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zachęca do promowania wśród  młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.

 

  1. Celem konkursu jest:
  • Promowanie  wśród młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.
  • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
  • Zachęcanie do kształtowania więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
  • Popularyzowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
  • Rozwijanie wrażliwości literackiej i plastycznej wyobraźni o tematyce patriotycznej.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W 98 ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ


Wojewódzkie Granty Edukacyjne Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:

Zad. nr 12

„ Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; skuteczna realizacja podstawy programowej, wdrażanie metod i form pracy wyzwalających kreatywność i wspomagających wszechstronny rozwój”.

ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

GODZINY: 16

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa

Zad. nr 13

„Efektywność procesu uczenia i uczenia się: idea edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL).


NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleń na rok szkolny 2018/2019


Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/2019

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

Więcej informacji


Dożynki Powiatowe Nałęczów 2018


Godziny pracy w okresie wakacji

Godziny pracy w okresie wakacji:

25.06.2018r. – 31.08.2018r.

poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30


MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY


1 czerwca 2018 r. – dzień wolny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 1 czerwca 2018  r.  Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach będzie nieczynne.


Dni wolne w PCDZN

W dniach

30.04.2018r.

02.05.2018r.

04.05.2018r. 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

będzie

 

NIECZYNNE