Aktualności

Studia Podyplomowe

STUDIA BLISKO DOMU

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

KORZYŚCI
• Dodatkowe wykształcenie.
• Uprawnienia pedagogiczne (już po drugim semestrze).
• Dodatkowe kwalifikacje (już po trzecim semestrze).
• Większa konkurencyjność na rynku pracy.
• Jednoczesna realizacja zajęć z programu studiów magisterskich i podyplomowych.
• Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.


Dożynki Powiatowe Kurów 2019


Godziny pracy w okresie wakacji

Godziny pracy w okresie wakacji

24.06.2019r. – 31.08.2019r.
poniedziałek – piątek 7 :30 – 15 :30


Dzień wolny w PCDZN

W dniu

21.06.2019r. 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

będzie

 

NIECZYNNE


Nowa podstawa programowa z matematyki dla szkoły ponadpodstawowej

Zapraszam na spotkanie nt.

„Nowa podstawa programowa z matematyki dla szkoły ponadpodstawowej”

w dniu 21 maja 2019 r. o godz. 15:00 w PCDZN.

W programie spotkania prezentacja nowej podstawy programowej z matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Jednocześnie informuję, że zaplanowane na 17 maja spotkanie w sieci Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadgimnazjalnych nie odbędzie się ze względu na kolizję ze sprawdzaniem matur.

Jolanta Chadaj – doradca metodyczny dla nauczycieli matematyki


Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych

Zapraszamy na

 

„Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych”

w dn. 29.05.2019r. godz. 13.00

płatne 90 zł

 

 

Osoby chętne na w/w szkolenia powinny przesłać karty zgłoszeniowe z własnoręcznym podpisem faksem, mailem lub osobiście.

fax – 81 886 48 28

mail – pcdznpulawy@go2.pl

 

Szczegółowych informacji udziela sekretariat PCDZN tel. – 81 888-49-01


W dniach 29.04-02.05.2019 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli będzie nieczynne.


Rekrutacja na studia podyplomowe

Semestr zimowy luty – listopad 2019r.

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

Termin składania dokumentów do 30 marca 2019r.

Opłata aktywacyjna za studia 200 złna konto CBR [nr konta: 25 7999 9995 0180 2746 3404 0001].

Centralne Biuro Rekrutacyjne [ CBR ], ul. Słowackiego 28 lok.14,


W dniach

24.12. – 31.12.2018r. 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

będzie

NIECZYNNE


Podsumowanie tegorocznej edycji Szansonady

Konkurs Piosenki Angielskiej Szansonada 2018, którego głównym celem jest promowanie nauki języków obcych oraz prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów z województwa lubelskiego, został zorganizowany po raz dziewiąty przez ZSO Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach.

Tegoroczna edycja Szansonady została objęta honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starostę Puławskiego oraz Prezydenta Puław.

We wtorek 20 listopada 2018r., po uroczystym otwarciu imprezy, rozpoczęła się część konkursowa. Blisko 70 uczestników walczyło o laur zwycięstwa w trzech kategoriach wiekowych:

  • 10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej),