Aktualności

Podsumowanie konkursu „1918-2018 Niepodległa w twoim sercu i marzeniach”

Protokół z konkursu „1918- 2018 Niepodległa w Twoim sercu i marzeniach”


2.11.2018 – dzień wolny w PCDZN

W dniu

02.11.2018r. 

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli

będzie

NIECZYNNE


#Komórkomania w ZS nr 1 w Puławach

07 listopada 2018 r. w Zespole Szkół nr 1 w Puławach  odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku. Jest to element akcji Lubelska #Komórkomania,  organizowanej przez Lubelskie Kuratorium Oświaty i Fundację DKMS. Akcja ma na celu edukację młodych ludzi, którzy wkraczają      w dorosłość i zaczynają podejmować samodzielne decyzje. Jedną z takich decyzji może być właśnie ta o rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku – świadcząca o zaangażowaniu, wrażliwości i dojrzałości emocjonalnej. #Komórkomania to nie moda na lepszy model telefonu, to metoda na ratowanie czyjegoś życia za pomocą komórki, którą nosisz nie          w kieszeni – a w sobie.

Po co taka akcja w szkole?


IX Konkurs piosenki angielskiej Szansonada 2018

Szanowni Państwo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach oraz Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach zapraszają nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w IX Konkursie Piosenki Angielskiej Szansonada 2018, który odbędzie się 20 listopada 2018r. (wtorek) o godz. 9:00 w ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach (Puławy, ul. Wróblewskiego 11).

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.zsonr2.pl (w zakładce Uczniowie / Szansonada 2018) oraz na stronie PCDZN w Puławach.


KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI „1918 – 2018 NIEPODLEGŁA W TWOIM SERCU I MARZENIACH”

 

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych oraz szkół ponadpodstawowych organizowany jest w ramach  uroczystych obchodów 100 -lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i zachęca do promowania wśród  młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.

 

  1. Celem konkursu jest:
  • Promowanie  wśród młodzieży szkolnej treści o tematyce patriotycznej.
  • Utrwalanie poczucia dumy narodowej.
  • Zachęcanie do kształtowania więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami.
  • Popularyzowanie idei patriotyzmu, kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa.
  • Rozwijanie wrażliwości literackiej i plastycznej wyobraźni o tematyce patriotycznej.

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO W 98 ROCZNICĘ BITWY WARSZAWSKIEJ


Wojewódzkie Granty Edukacyjne Lubelskiego Kuratora Oświaty

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa lubelskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Wojewódzkich Grantów Edukacyjnych Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2018/2019:

Zad. nr 12

„ Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym; skuteczna realizacja podstawy programowej, wdrażanie metod i form pracy wyzwalających kreatywność i wspomagających wszechstronny rozwój”.

ADRESAT: Dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej.

GODZINY: 16

Więcej informacji i karta zgłoszeniowa

Zad. nr 13

„Efektywność procesu uczenia i uczenia się: idea edukacji społeczno-emocjonalnej (SEL).


NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Zapraszamy do zapoznania się z nową ofertą szkoleń na rok szkolny 2018/2019


Rekrutacja na studia podyplomowe 2018/2019

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

Więcej informacji


Dożynki Powiatowe Nałęczów 2018