RODO

Klauzula informacyjna ogólna przepis prawa –  plik źródłowy (docx)

Klauzula informacyjna – umowa cywilnoprawna – plik źródłowy (docx)

INFORMACJA o wyznaczeniu IOD – plik źródłowy (docx)   plik źródłowy (pdf)