Sieci współpracy i samokształcenia

Szanowni Nauczyciele i Dyrektorzy szkół/placówek oświatowych.

Wprowadzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie oświaty stawiają przed szkołami / placówkami oświatowymi nowe wyzwanie jakim jest koncentrowanie się na działaniach służących kompleksowemu rozwojowi szkoły.
Kompleksowy rozwój szkoły/placówki to nie tylko indywidualny rozwój zawodowy nauczyciela. Znaczącym ogniwem rozwoju jest zespołowe uczenie się nauczycieli. Istotne jest także wdrożenie nabywanych umiejętności i wymiana doświadczeń. Przykładem takiej formy doskonalenia są sieci współpracy i samokształcenia.
PCDZN w Puławach w ramach kompleksowego wspomaganie szkół i placówek zaprasza do udziału w nw. spotkaniach „sieci współpracy i samokształcenia” dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracując ze sobą będą doskonalić swoją pracę, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ 2023 – 2024