Studia Podyplomowe

 • NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE – semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie przedstawia szeroką ofertę kierunków studiów podyplomowych.

  Studia mają charakter kwalifikacyjny, programy poszczególnych kierunków są zgodne z przepisami prawa , uwzględniają wymagania określone  przez MEiN, kończą się egzaminem, po zdaniu, którego wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych.

  Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learningowym przez praktyków zawodu.

  KORZYŚCI

  • Dodatkowe kwalifikacje.
  • Większa konkurencyjność na rynku pracy.
  • Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.
  • Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).
  • Kształcenie wspomagane platformą oszczędza czas słuchaczy.
  • Niższy koszt studiów.

  10% ZNIŻKI DLA CZŁONKA ZWIĄZKU

  lub

  20% ZNIŻKI DLA ABSOLWENTA INSTYTUTU

  TYLKO 50% CZESNEGO ZA DRUGI KIERUNEK

   

   

   dr n. społ. Anna Baracz

  Dyrektor PCDZN w Puławach