Studia Podyplomowe

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych i Wyższą Szkołą Nauk Pedagogicznych w Warszawie przedstawia szeroką ofertę kierunków studiów podyplomowych.

 

Studia mają charakter kwalifikacyjny, programy poszczególnych kierunków są zgodne z przepisami prawa , uwzględniają wymagania określone  przez MEiN, kończą się egzaminem, po zdaniu, którego wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych.

Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym przez praktyków zawodu.

 

KORZYŚCI

  • Dodatkowe kwalifikacje.
  • Większa konkurencyjność na rynku pracy.
  • Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.
  • Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).
  • Kształcenie wspomagane platformą oszczędza czas słuchaczy.
  • Niższy koszt studiów.

 

10% ZNIŻKI DLA CZŁONKA ZWIĄZKU

lub

20% ZNIZKI DLA ABSOLWENTA INSTYTUTU

 

TYLKO 50% CZESNEGO ZA DRUGI KIERUNEK

 

REKRUTACJĘ prowadzi PCDZN, ul. 6 Sierpnia 5. Informacje dotyczące rekrutacji i organizacji zajęć można otrzymać telefonicznie pod numerami telefonów: 609 407 414, 669 220 777, 81 888 49 01 lub osobiście w siedzibie PCDZN w Puławach.

 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne oraz szczegółowy wykaz kierunków dostępne są w poniższych linkach

 

 dr n. społ. Anna Baracz

Dyrektor PCDZN w Puławach