Studia Podyplomowe

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

STUDIA BLISKO DOMU

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych. Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

 

KORZYŚCI

  • Dodatkowe wykształcenie.
  • Uprawnienia pedagogiczne (już po drugim semestrze).
  • Dodatkowe kwalifikacje (już po trzecim semestrze).
  • Większa konkurencyjność na rynku pracy.
  • Jednoczesna realizacja zajęć z programu studiów magisterskich i podyplomowych.
  • Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.
  • Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).
  • Zajęcia z zakresu studiów podyplomowych odbywają się w siedzibie PCDZN.
  • Krótszy czas nauki (nawet o 50% w stosunku do oferty tradycyjnej).
  • Niższy koszt studiów.

 

10% ZNIŻKI DLA CZŁONKA ZWIĄZKU

20% ZNIŻKI DLA ABSOLWENTA INSTYTUTU

TYLKO 50% CZESNEGO ZA DRUGI KIERUNEK

 

Szczegółowe informacje oraz podanie na studia można uzyskać na stronie internetowej PCDZN: www.pcdzn.edu.pl w zakładce Studia Podyplomowe. Rekrutację prowadzi PCDZN, ul. 6 Sierpnia 5. Informacje dotyczące rekrutacji i organizacji zajęć można otrzymać telefonicznie pod numerami telefonów: 669 220 777, 609 407 414 , 81 888 49 01 lub osobiście w siedzibie PCDZN w Puławach.

 

 

Anna Baracz

Dyrektor PCDZN w Puławach