Studia Podyplomowe

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

STUDIA BLISKO DOMU

PCDZN we współpracy z WSKPiSM w Warszawie

przedstawia Państwu ofertę studiów podyplomowych na rok akademicki 2017/2018.

Zajęcia realizowane są w systemie weekendowym i e-learnigowym. Zajęcia i egzamin odbywają się w Puławach w siedzibie PCDZN. Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

KORZYŚCI

  • Dodatkowe wykształcenie.

  • Uprawnienia pedagogiczne (już po drugim semestrze).

  • Dodatkowe kwalifikacje (już po trzecim semestrze).

  • Większa konkurencyjność na rynku pracy.

  • Jednoczesna realizacja zajęć z programu studiów magisterskich i podyplomowych.

  • Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.

  • Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).

  • Zajęcia z zakresu studiów podyplomowych odbywają się w siedzibie PCDZN.

  • Krótszy czas nauki (nawet o 50% w stosunku do oferty tradycyjnej).

  • Niższy koszt studiów .

10% ZNIŻKI DLA CZŁONKA ZWIĄZKU

20% ZNIZKI DLA ABSOLWENTA INSTYTUTU

50% CZESNEGO ZA DRUGI KIERUNEK

Szczegółowe informacje oraz podanie na studia można uzyskać na stronie Instytutu: www.podyplomowe.info oraz na stronie internetowej PCDZN: www.pcdzn.edu.pl w zakładce Studia Podyplomowe. Rekrutację prowadzi PCDZN, ul. 6 Sierpnia 5. Informacje dotyczące rekrutacji i organizacji zajęć można otrzymać telefonicznie pod numerami telefonów 799 349 268 lub 695 777 559, mail: radek@studiadlaciebie.pl lub osobiście w siedzibie PCDN w Puławach tel. 81 888 49 01.

Anna Baracz

Dyrektor PCDZN w Puławach