Studia Podyplomowe

 

INSTYTUT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 STUDIA BLISKO DOMU

PCDZN we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie oferuje Państwu udział w studiach podyplomowych.  Po egzaminie wydawany jest dyplom – świadectwo ukończenia studiów podyplomowych kwalifikacyjnych zgodne ze wzorem i przepisami MEN i MNiSW.

KORZYŚCI

  • Dodatkowe kwalifikacje.
  • Większa konkurencyjność na rynku pracy.
  • Organizacja toku studiów oparta jest o semestry.
  • Kształcenie jest wspomagane technikami kształcenia na odległość (e-learning).
  • Niższy koszt studiów.

10% ZNIŻKI DLA CZŁONKA ZWIĄZKU

lub

20% ZNIŻKI DLA ABSOLWENTA INSTYTUTU

oraz

TYLKO 50% CZESNEGO ZA DRUGI KIERUNEK

 

Rekrutację prowadzi PCDZN, ul. 6 Sierpnia 5. Informacje dotyczące rekrutacji i organizacji zajęć można otrzymać telefonicznie pod numerami telefonów: 669 220 777, 609 407 414 , 81 888 49 01 lub osobiście w siedzibie PCDZN w Puławach.

 

Anna Baracz

Dyrektor PCDZN w Puławach