Szkolenia

 

„Najlepsi nauczyciele, aby osiągnąć równowagę, wypełniają cztery podstawowe zadania: angażują, umożliwiają, oczekują i umacniają. (…) Wspaniali dyrektorzy szkół wiedzą, że ich zadaniem nie jest przede wszystkim doprowadzenie do lepszych wyników na egzaminach, ale tworzenie społeczności uczniów, nauczycieli, rodziców i personelu, którzy dążą do wspólnych celów”. 

                                                       (Ken Robinson) 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2021/2022

Z przyjemnością oddajemy do Państwa rąk informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2021/22, który oferuje PCDZN w Puławach. Znajdują się w nim różnorodne formy: kursy doskonalące, warsztaty, szkolenia, sieci współpracy, konsultacje indywidualne, konferencje kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli oraz szkolenia dla rad pedagogicznych realizowane w siedzibach szkół i placówek.

Zgodnie z myślą Kena Robinsona, którą przyjęliśmy jako motto naszych działań, chcemy wspomóc nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół w realizacji podstawowych działań.

Wychodzimy z założenia, że edukacja powinna stwarzać młodym ludziom warunki do połączenia zarówno z ich światem wewnętrznym, jak i ze światem wokół nich, a doskonalenie nauczycieli ma znaczący wpływ na to, żeby uczniowie byli bardziej rozumiani, dobrze przygotowani do funkcjonowania we współczesnym świecie, kreatywni, rozwijający swoje uzdolnienia i mający poczucie bezpieczeństwa psychospołecznego.

Jesteśmy przygotowani, aby wspierać Państwa w zakresie realizacji podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, wychowania i profilaktyki, metod i technik uczenia się, oceniania, ewaluacji, technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

W naszej ofercie uwzględniamy również szkolenia  związane z realizacją podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.

 Zachęcamy do zdobywania wiedzy i rozwijania swych umiejętności, co jest szczególnie ważne w sytuacji nieustających zmian w oświacie. Zapewniamy wysoką jakość naszych usług oraz życzliwą atmosferę. Z przyjemnością służymy pomocą i dzielimy się doświadczeniem.

 Jesteśmy przygotowani do prowadzenia szkoleń online.

 Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 Dyrektor PCDZN

 dr n. społ. Anna Baracz 

 

Celem zaplanowania naszej pracy i prawidłowej realizacji zgłoszonych przez Państwa potrzeb karty zgłoszeniowe przyjmujemy do końca grudnia 2021r.

  • listownie
  • faksem
  • pocztą elektroniczną
  • w siedzibie PCDZN

 

24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5

tel. 81 – 888 – 49 – 01    fax 81 – 886 – 48 – 28

e-mail: pcdznpulawy@go2.plstrona: www.pcdzn.edu.pl

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Formularze karty zgłoszeniowej wpięte są w środku informatora, a także znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do korzystania z proponowanych form doskonalenia.

 

 Realizujemy również formy doskonalenia – np. warsztaty, szkolenia RP o tematyce indywidualnie ustalonej przez szkołę/placówkę (wg cen negocjowanych)

Z FORM DOSKONALENIA ODPŁATNIE MOGĄ KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE NIEOBJĘCI DOSKONALENIEM ZAWODOWYM PCDZN

 

Zachęcamy do udziału.

 

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Warsztat pracy nauczyciela

Problematyka wychowawcza i psychologiczno-pedagogiczna

Awans zawodowy nauczyciela

Technologia komputerowa i informacyjna

Wspieranie szkoły w różnych obszarach działania

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO INFORMATORA 

FORMY PŁATNOŚCI