Szkolenia

 

„Najlepsi nauczyciele, aby osiągnąć równowagę, wypełniają cztery podstawowe zadania: angażują, umożliwiają, oczekują i umacniają. (…) Wspaniali dyrektorzy szkół wiedzą, że ich zadaniem nie jest przede wszystkim doprowadzenie do lepszych wyników na egzaminach, ale tworzenie społeczności uczniów, nauczycieli, rodziców i personelu, którzy dążą do wspólnych celów”. 

                                                       (Ken Robinson) 

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia zawodowego

na rok szkolny 2022/2023

 

Kolejny raz oddajemy do Państwa rąk informator o formach doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok szkolny 2022/23, który oferuje PCDZN w Puławach.

Znajdziecie Państwo w nim różnorodne formy doskonalenie: kursy, warsztaty, szkolenia, sieci współpracy, konsultacje indywidualne, konferencje kierowane zarówno do kadry kierowniczej, jak i nauczycieli oraz szkolenia dla rad pedagogicznych realizowane w siedzibach szkół i placówek.

Doskonalenie zawodowe pozwala na podniesienie kompetencji pracowników, ale wpływa także na ich rozwój osobisty. Szkolenia dla nauczycieli, które oferujemy, są w stanie właśnie to zapewnić. Dzięki naszej ofercie zadbacie Państwo o to, by poziom w Waszej szkole utrzymywał się na jak najwyższym poziomie. Dzięki nam możliwe będzie utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia, a każdy nauczyciele zdobędzie indywidualne podejście nawet względem najbardziej wymagających uczniów.

Jesteśmy przygotowani, aby wspierać Państwa w zakresie realizacji podstawy programowej, nadzoru pedagogicznego, wychowania i profilaktyki, metod i technik uczenia się, oceniania, ewaluacji, technologii komunikacyjnej i informacyjnej.

W naszej ofercie uwzględniamy również szkolenia  związane z realizacją podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa.

Zachęcamy do zdobywania wiedzy i rozwijania swych umiejętności, co jest szczególnie ważne w sytuacji nieustających zmian w oświacie. Zapewniamy wysoką jakość naszych usług. Realizujemy indywidualne zamówienia na szkolenia uwzględniając tematykę zaproponowaną przez odbiorcę.

Jesteśmy przygotowani do prowadzenia szkoleń online.

    

Zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

 Dyrektor PCDZN

 dr n. społ. Anna Baracz 

 

Celem zaplanowania naszej pracy i prawidłowej realizacji zgłoszonych przez Państwa potrzeb karty zgłoszeniowe przyjmujemy do końca grudnia 2022r.

 • listownie
 • faksem
 • pocztą elektroniczną
 • w siedzibie PCDZN

 

24-100 Puławy, ul. 6 Sierpnia 5

tel. 81 – 888 – 49 – 01    fax 81 – 886 – 48 – 28

e-mail: pcdznpulawy@go2.plstrona: www.pcdzn.edu.pl

 

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia.

 

Formularze karty zgłoszeniowej wpięte są w środku informatora, a także znajdują się na naszej stronie internetowej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz zachęcamy do korzystania z proponowanych form doskonalenia.

 

 Realizujemy również formy doskonalenia – np. warsztaty, szkolenia RP o tematyce indywidualnie ustalonej przez szkołę/placówkę (wg cen negocjowanych)

Z FORM DOSKONALENIA ODPŁATNIE MOGĄ KORZYSTAĆ RÓWNIEŻ NAUCZYCIELE NIEOBJĘCI DOSKONALENIEM ZAWODOWYM PCDZN

 

Zachęcamy do udziału.

 

W RAMACH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI PCDZN OFERUJE: 

 • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, w planowaniu i prowadzeniu działań podnoszących jakość pracy szkoły,
 • szkolenia, e-szkolenia,
 • warsztaty,
 • szkolenia i e-szkolenia rad pedagogicznych,
 • seminaria, e-seminaria,
 • wykłady, e-wykłady,
 • sieci współpracy i samokształcenia,
 • konferencje, e-konferencje,
 • konsultacje, e-konsultacje,
 • spotkania szkoleniowo-informacyjne,
 • zajęcia otwarte,
 • organizację i współorganizację konkursów, przeglądów, turniejów,
 • możliwość publikacji metodycznych,
 • dzielenie się wiedzą i upowszechnianiem przykładów dobrych praktyk,
 • wsparcie w dostępie do literatury,
 • materiały metodyczno-dydaktyczne.

 

OFERTA SZKOLEŃ NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Pełna wersja informatora

Szkolenia w poszczególnych obszarach:

Warsztat pracy nauczyciela

Problematyka wychowawcza i psychologiczno-pedagogiczna

Awans zawodowy nauczyciela

Technologia komputerowa i informacyjna

Wspieranie szkoły w różnych obszarach działania

Kursy nadające uprawnienia

TEMATYKA SZKOLEŃ

WARSZTAT PRACY NAUCZYCIELA 

 1. Matura 2023 z matematyki na poziomie podstawowym.
 2. Matura 2023 z matematyki na poziomie rozszerzonym.
 3. Egzamin maturalny z biologii w 2023r. i 2024r.
 4. Metody i formy pracy na lekcjach biologii i przyrody – przyroda-przygoda.
 5. Metoda projektu na lekcjach przyrody i biologii.
 6. Eksperymenty fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej.
 7. KODU GAME LAB – trójwymiarowe gry dla najmłodszych.
 8. SCRATCH JUNIOR – programowanie dla najmłodszych.
 9. Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej.
 10. Zaawansowane programowanie w środowisku SCRATCH.
 11. Tubylcy czy dinozaury? – Jak nadążyć za zmieniającym się światem wirtualnym?
 12. Kształcenie kreatywności u uczniów – podstawy kształcenia ogólnego.
 13. Autoewaluacja pracy nauczyciela teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.
 14. TUS – w przedszkolu, czyli czy warto wprowadzić trening umiejętności społecznych w przedszkolu?
 15. Czy nauczyciel i rodzic mogą być partnerami w wychowawczej roli przedszkola?
 16. Praca z dzieckiem uzdolnionym w przedszkolu.
 17. Rewalidacja a rehabilitacja.
 18. Terapia ręki – wpływ na dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym.
 19. Jestem Polakiem. Kocham Polskę. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. Przygotowanie do uroczystości przedszkolnych i w klasach I-III.
 20. „Roztańczone aniołki”, układy przestrzenno-ruchowe, piosenki świąteczne, instrumentalizacja.
 21. „Kuferek dla babci i dziadka” – piosenki, instrumentacja, tańce i układy przestrzenno-ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych.
 22. Aktywne słuchanie muzyki według metody Batti Strauss.
 23. „Wiosenny prezent dla mamy i taty” – piosenki, instrumentalizacja, tańce i układy przestrzenno-ruchowe dla dzieci do wykorzystania w pracy codziennej oraz podczas uroczystości przedszkolnych i szkolnych.
 24. „Powróćmy, jak za dawnych lat” – opracowania ruchowe piosenek z lat 60-tych.
 25. „W promieniach słońca”, czyli piosenki o tematyce wakacyjnej, tańce i układy przestrzenno-ruchowe do wykorzystania podczas uroczystości zakończenia roku i pracy codziennej z dziećmi.
 26. „Inspiracje jesienne” – ćwiczenia, piosenki, instrumentalizacje, tańce i układy przestrzenno-ruchowe dla dzieci.
 27. Bum Bum Rurki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 28. Kwiatowy zawrót głowy.
 29. Dekoracyjny wianek na drzwi.
 30. Dyscyplina – sposób na wzorowe zachowanie w przedszkolu.
 31. Zabawy rozwijające kreatywność dziecięcą.
 32. Arteterapia w przedszkolu.
 33. Teatr małego przedszkolaka cz. I.
 34. Wyrysuj ruchem emocje.
 35. Jak pracować z dzieckiem w przedszkolu z Zespołem Aspergera, spektrum autyzmu lub SI – niepokoje nauczyciela.
 36. Trudności adaptacyjne.
 37. Emocje w przedszkolu.
 38. Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na zajęciach przedszkolnych.
 39. Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży.

 

PROBLEMATYKA WYCHOWAWCZA I PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

 1. Temperament w szkolnej ławce – jak wychowywać i nie zwariować.
 2. Potrzeby rozwojowe i kryzysy okresu dojrzewania. Czynniki chroniące w wychowaniu.
 3. Zaburzenia eksternalizacyjne dzieci i młodzieży w kontekście wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 4. Umiejętności społeczne oraz modyfikacja trudnych zachowań u dzieci.
 5. Zaburzenia depresyjno-lękowe u dzieci i młodzieży. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i indywidualizacja kształcenia.
 6. Praca z uczniem o zachowaniach destrukcyjnych i zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
 7. Trudne dziecko nie znaczy niemożliwe.
 8. Praca z uczniem o obniżonych możliwościach poznawczych.
 9. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 10. Lustro społeczne – czym jest i komu pomaga, komu nie? Czyli: uczymy dzieci wrażliwości na to co prawdziwe, dobre i mądre.
 11. Jak budować odporność psychiczną dzieci i młodzieży aby podnieść jakość kształcenia.
 12. Rola klimatu w klasie – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy w edukacji międzykulturowej i z uczniami z doświadczeniem migracyjnym.
 13. Nastolatki z Zespołem Aspergera.
 14. Dziecko krzywdzone – jak chronić i wzmacniać zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
 15. Jak udzielać wsparcia dzieciom z zaburzeniami emocjonalnymi.
 16. Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej.
 17. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Sytuacje kryzysowe, sposoby i zasoby. Emocje, stres, lęk, depresja.

 

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA 

 1. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego – przepisy przejściowe, stare zasady.
 2. Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – przepisy przejściowe, stare zasady.

 

TECHNOLOGIA KOMPUTEROWA I INFORMACYJNA 

 1. Wykorzystanie prezentacji i pokazu w Power Point.
 2. Podstawy programu Genial.ly.
 3. TIK w pracy nauczyciela cz.1 – edycja tekstu.
 4. TIK w pracy nauczyciela 2 – praca nad grafiką w aplikacji Canva.
 5. TIK w pracy nauczyciela cz.3 – tworzenie prezentacji w aplikacji Canva.
 6. Narzędzia TIK w pracy nauczyciela.
 7. Grafika komputerowa, komiks jako narzędzie wspomagające proces nauczania.
 8. Dołącz do eTwinning.

 

WSPIERANIE SZKÓŁ W RÓŻNYCH OBSZARACH DZIAŁANIA 

 1. Jak uczyć krytycznego myślenia?
 2. Nowoczesne techniki efektywnego uczenia się.
 3. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego.
 4. Uczeń cudzoziemiec w klasie.
 5. Trudny rodzic jako klient szkoły – jak go zrozumieć i jak z nim współpracować?
 6. Neurodydaktyka w nauczaniu.
 7. Jak rozbudzić motywację uczniów?
 8. Strefa najbliższego rozwoju.
 9. Kształcenie umiejętności myślenia i korzystania z wiedzy.
 10. Wolontariat w szkole – organizacja działań.
 11. Jak efektywnie pracować z klasą będącą zbiorem indywidualności?
 12. Dostosowanie edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnościami.
 13. Wsparcie nauczyciela w procesie rewalidacyjnym.
 14. Wsparcie edukacji informacyjnej i medialnej – rola komunikacji w dobie komunikacji internetowej.
 15. Trudności dydaktyczne – jak pracować z uczniem o niskich możliwościach poznawczych.
 16. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 17. Kurs kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO INFORMATORA

FORMY PŁATNOŚCI