Szkolenia

 

Szanowni Państwo

W roku szkolnym 2017/2018 wchodzi w życie reforma edukacji. Według założeń MEN zmiany są przemyślane, zaplanowane na wiele lat i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom tym, którzy chcą szkoły nowoczesnej, a jednocześnie odwołującej się do naszej tradycji. Reforma edukacji to nie tylko zmiana ustroju szkolnego. To także propozycja nowych rozwiązań w rozwoju szkolnictwa zawodowego powiązanego z rynkiem pracy oraz zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Ponadto najważniejszymi kwestiami w zmianach programowych są:

 • nauka programowania w szkołach – już od najmłodszych lat,
 • dostęp do szerokopasmowego Internetu w szkołach,
 • program „Aktywna Tablica” – by docelowo była ona dostępna w każdej klasie.

Aby temu sprostać, wzbogaceniu ma ulec warsztat pracy nauczyciela m.in. przez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi w nauczaniu i podnoszenie jego kompetencji cyfrowych. Współczesne nauczanie wymaga, aby nauczyciele angażowali się w ciągły, trwający przez całą ich karierę, rozwój zawodowy. Pojęcie ciągłego rozwoju zawodowego obejmuje wszystkie rodzaje uczenia się, a w szczególności doskonalenie ustawiczne. Doskonalenie zawodowe, poprzez nabywanie nowej wiedzy i umiejętności, polepsza jakość pracy nauczycieli, a poprzez to podwyższa jakość pracy szkół/placówek.

W roku szkolnym 2017/2018 Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach proponuje:

 • udział w licznych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli między innymi w: warsztatach, szkoleniach, konferencjach,
 • udział w konsultacjach indywidualnych i grupowych,
 • udział w sieciach współpracy i samokształcenia,
 • organizację i prowadzenie kompleksowego wspomagania szkół i placówek.

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

 • Wypracowuje konkretne rozwiązania prowadzące do zwiększenia efektywności działań nauczycieli, rodziców i uczniów.
 • Zapewnia doskonalenie pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami oraz pomoc w praktycznym wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności.
 • Służy pomocą podmiotom edukacyjnym i wspiera ich w rozwoju.
 • Dba o nowoczesne wyposażenie bazy szkoleniowej, o sprawną i życzliwą obsługę administracyjną oraz o przyjazną atmosferę oferowanych usług.
 • Dąży do bycia w środowisku liderem nieustannie uczącym się i doskonalącym.

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego nauczycieli w Puławach poleca bogatą ofertę doradczą i szkoleniową, dzięki której każdy zainteresowany nauczyciel poszerzy swoje przygotowanie zawodowe w zakresie pracy pedagogicznej. Dzięki współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie daje Państwu możliwość podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasza oferta uwzględnia jak zawsze zarówno zmiany w systemie oświaty jak i obecne kierunki polityki oświatowej państwa. Otwarci jesteśmy na potrzeby zgłaszane przez dyrektorów szkół i placówek oraz samych nauczycieli.

Z poważaniem
Anna Baracz
Dyrektor PCDZN w Puławach


Celem zaplanowania naszej pracy i prawidłowej realizacji zgłoszonych przez Państwa potrzeb karty zgłoszeniowe przyjmujemy do końca marca 2018r.


NASZA OFERTA SZKOLEŃ:

OFERTA BEZPŁATNA

SZKOLENIA PŁATNE

SZKOLENIA NADAJĄCE UPRAWNIENIA


karta zgłoszeniowa

formy płatności