Wolne miejsca na szkolenia

POSIADAMY WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA:

 

W-42„Dyscyplina – sposób na wzorowe zachowanie w przedszkolu”

w dn. 21.04.2022r. godz. 15.30

bezpłatne dla nauczycieli objętych doradztwem

40 zł dla nauczycieli nie objętych doradztwem

 

 

W-23 „Kształcenie kompetencji kluczowych”

w dn. 22.04.2022r. godz. 15.30

bezpłatne dla nauczycieli objętych doradztwem

50 zł dla nauczycieli nie objętych doradztwem

 

W-76 „Canva – darmowe oprogramowanie dla szkoły, nauczyciela, ucznia”

w dn. 22.04.2022r. godz. 14.30

bezpłatne dla nauczycieli objętych doradztwem

30 zł dla nauczycieli nie objętych doradztwem

 

W-82 „Techniki zwiększające skuteczność uczenia się”

w dn. 28.04.2022r. godz. 15.30

bezpłatne dla nauczycieli objętych doradztwem

30 zł dla nauczycieli nie objętych doradztwem

 

W-41 „Emocje w przedszkolu”

w dn. 28.04.2022r. godz. 15.30

bezpłatne dla nauczycieli objętych doradztwem

40 zł dla nauczycieli nie objętych doradztwem

 

 

W-86 „Wolontariat w szkole – organizacja działań”

w dn. 10.05.2022r. godz. 15.15

płatne: 30 zł

 

W-40 „Trudności adaptacyjne”

w dn. 10.05.2022r. godz. 15.30

bezpłatne dla nauczycieli objętych doradztwem

30 zł dla nauczycieli nie objętych doradztwem

 

 

W-34 „Wij się wstążeczko”, czyli ćwiczenia, tańce i układy przestrzenno-ruchowe z wykorzystaniem szarf, wstążek, chust i szali”

w dn. 12.05.2022r. godz. 15.30

płatne: 95 zł

 

W-84 „Uczeń cudzoziemiec w klasie”

w dn. 13.05.2022r. godz. 15.15

płatne: 30 zł

 

 

W-24 „Pozytywna dyscyplina w edukacji przedszkolnej”

w dn. 17.05.2022r. godz. 15.30

płatne: 120 zł

 

W-25 „Zabawy rozwijające kreatywność dziecięcą”

w dn. 19.05.2022r. godz. 15.30

bezpłatne dla nauczycieli objętych doradztwem

50 zł dla nauczycieli nie objętych doradztwem

 

 

 

Osoby chętne na w/w szkolenia powinny przesłać karty zgłoszeniowe z własnoręcznym podpisem faksem, mailem lub osobiście.

fax – 81 886 48 28

tel. – 81 888-49-01

mail – pcdznpulawy@go2.pl

 

Serdecznie zapraszamy.