Wpłaty za szkolenia

 

– przelewem UWAGA! NOWE KONTO:

Powiatowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach

BS w Końskowoli 36 8741 0004 0007 7028 2000 0030 

z podaniem nazwy kursu, numeru z informatora oraz nazwiska uczestnika.

Przy WPŁACIE PRZELEWEM Z OSOBISTEGO KONTA uczestnika, do wystawienia FAKTURY na SZKOŁĘ/PLACÓWKĘ, należy „w tytule wpłaty” DODATKOWO podać jej nazwę i adres.

BRAK tej informacji spowoduje wystawienie Rachunku Imiennego na osobę wpłacającą i UNIEMOŻLIWI późniejsze wystawienie go na szkołę/placówkę.

– w kasie Centrum – pokój nr 25,

poniedziałek – piątek 8:00 – 12:00

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwrotu wpłaty uczestnikowi szkolenia na jego prośbę.

Informację o braku możliwości udziału w szkoleniu zainteresowany powinien zgłosić w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wyznaczonym terminem szkolenia.

Na ustną lub pisemną prośbę zainteresowanego istnieje możliwość przełożenia uiszczonej opłaty na inne szkolenie w innym terminie.

Zarządzenie Dyrektora PCDZN w sprawie rozliczania między PCDZN a uczestnikami opłat za szkolenia